Etikett: Fjällförsäkringar AB

Skistar har beslutat om likvidation av Fjällförsäkringar

Skistars dotterbolag Fjällförsäkringar AB har fattat beslut om likvidation. 

Styrelsen fattade den 9 mars beslutet att avveckla bolaget. Likvidationen registrerades den 25 juni. 

Beslutet om likvidation kommer inte direkt oväntat. Sedan 2015 tecknar inte längre Fjällförsäkringar AB några nya försäkringar. 

Under förra året beslutade Fjällförsäkringar att överlåta hela sitt kvarvarande bestånd till Trygg-Hansa.

Från Fjällförsäkringars sida har man tidigare hänvisat till det nya Solvens 2-regelverket, som gjort det dyrare och krångligare att driva försäkringsbolag, som ett skäl till avvecklingen. 

Fjällförsäkringar AB startade 2008. Under 2017 hade bolaget intäkter på 0,0 (11,6) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 0,4 (13,1) miljoner kronor.

Fjällförsäkringar får överlåta sitt bestånd till Trygg-Hansa

Nu har Fjällförsäkringar fått tillstånd att överlåta hela sitt kvarvarande bestånd av försäkringar till Trygg-Hansa. 

Fjällförsäkringar AB är ett dotterbolag i Skistar-koncernen. Bolaget startade för att erbjuda försäkringar kopplade till skidåkning, bland annat avbeställningsförsäkringar och olycksfallsförsäkringar kopplade till skidåkning. Dessutom har bolaget fungerat som captive för Skistar-koncernen.

Men sedan hösten 2015 tecknar man inte längre några nya försäkringar, istället hänvisar man till Trygg-Hansa för nyteckning. Bakgrunden är det nya regelverket med Solvens 2, som både kräver mer kapital och mer av rapportering. 

– När det blev dyrare och krångligare bestämde vi oss för att fokusera på att driva skidanläggningar – inte på att vara försäkringsbolag, sade Magnus Sjöholm, ekonomi- och finansdirektör i Skistar-koncernen och VD för Fjällförsäkringar AB, till Sak & Liv i våras när bolaget beslutat om avveckling.

Nu överlåts även alla kvarvarande försäkringar till Trygg-Hansa. Det handlar framförallt om preskriptionsrisken när det gäller slutreglerade försäkringar. En ansökan om beståndsöverlåtelsen lämnades in i maj, och nu i oktober registrerades beslutet om överlåtelsen av Bolagsverket. 

Fjällförsäkringar AB startade 2008. Under 2016 hade man premieintäkter på 11,6 (33,6) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 7,1 (13,1) miljoner kronor. Det försäkringstekniska resultatet uppgick till 0,5 (7,8) miljoner kronor. Resultat efter skatt låg på 13,1 (7,1) miljoner kronor. 

Fjällförsäkrade på väg till Trygg-Hansa

Skistars försäkringsbolag Fjällförsäkringar AB har tagit ytterligare ett steg mot sin avveckling. Nu har bolaget tillsammans med Trygg-Hansa ansökt om Finansinspektionens tillstånd att verkställa det avtal som tecknades i mars, om beståndsöverlåtelse av samtliga kvarvarande försäkringar till Trygg-Hansa.

De försäkrade som har något mot detta kan invända mot överlåtelsen fram till den 14 juni.

Fjällförsäkringar AB startade 2008. Under 2015 hade man intäkter på 33,6 (30,1) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 7,1 (13,1) miljoner kronor. Placeringstillgångarna uppgick till 26,9 (26,9) miljoner kronor. Fjällförsäkringar AB tecknar sedan hösten 2015 inte längre några nya försäkringar.

– Vi beslutade att avveckla bolaget på grund av det nya regelverket med Solvens 2 som både kräver mer kapital och mer av rapporter. När det blev dyrare och krångligare bestämde vi oss för att fokusera på att driva skidanläggningar – inte på att vara försäkringsbolag, sade Magnus Sjöholm, ekonomi- och finansdirektör i Skistar-koncernen och VD för Fjällförsäkringar AB, i samband med att överlåtelsen beslutades.

Slutåkt för Fjällförsäkringar – överlåter hela beståndet till Trygg-Hansa

Hela det kvarvarande beståndet av försäkringar i Skistars dotterbolag Fjällförsäkringar överlåts nu till Trygg-Hansa. 

Fjällförsäkringar AB tecknar sedan hösten 2015 inte längre några nya försäkringar.

Istället hänvisar man till Trygg-Hansa för nyteckning.

Nu skrivs ytterligare ett kapitel i Fjällförsäkringars avveckling. I förra veckan beslutade bolaget om beståndsöverlåtelse av samtliga kvarvarande försäkringar, även detta till Trygg-Hansa. Det handlar framförallt om preskriptionsrisken när det gäller slutreglerade försäkringar.

– Vi beslutade att avveckla bolaget på grund av det nya regelverket med Solvens 2 som både kräver mer kapital och mer av rapporter. När det blev dyrare och krångligare bestämde vi oss för att fokusera på att driva skidanläggningar – inte på att vara försäkringsbolag, säger Magnus Sjöholm, ekonomi- och finansdirektör i Skistar-koncernen och VD för Fjällförsäkringar AB.

Fjällförsäkringar AB startade 2008. Under 2015 hade man intäkter på 33,6 (30,1) miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 7,1 (13,1) miljoner kronor. Placeringstillgångarna uppgick till 26,9 (26,9) miljoner kronor.

Det har ännu inte fattats något beslut om likvidation av Fjällförsäkringar AB.

Skistar rapporterade i dag på morgonen ett rekordresultat för det senaste halvåret, som sträcker sig från september till och med februari. Omsättningen ökade till 1 358 (1 197) miljoner kronor. Vinsten efter skatt steg till 273 (220) miljoner kronor.