Etikett: Folkoperan

Brandkontoret stäms på 15 Mkr efter skyfall hos Folkoperan

Brandkontoret krävs på 15 miljoner kronor efter en vattenskada orsakad av ett skyfall, som drabbade Folkoperan i Stockholm. 

Den 27 juli 2014 drabbades Stockholm av ett riktigt skyfall. Under tio minuter föll mer än 20 millimeter regn. 

Regnovädret ledde till omfattande vattenskador i lokaler på Hornsgatan i Stockholm som hyrdes av Folkoperan. Ett 50-tal operaföreställningar fick ställas in, och först i januari året därpå kunde Folkoperan börja använda lokalerna igen. 

Efter förlikningsförhandlingar enades Folkoperan och Aktiebolaget Ernst Norrthon AB, som äger fastigheten, i januari i år om en uppgörelse efter vattenskadan. 

Enligt fastighetsbolaget handlar det om en extraordinär naturskada, som omfattas av företagets försäkring hos Brandkontoret. Kravet som riktas mot Brandkontoret gäller kostnader för utebliven hyra, uppröjning och skadestånd till Folkoperan. Brandkontoret har tillbakavisat kravet med motiveringen att det inströmmande vattnet inte kommit från markytan, utan i första hand från en innergård och att försäkringen inte täcker denna typ av skada. 

Det framgår av stämningsansökan att den skickats in till domstol i syfte att undgå preskription.