Etikett: Folksam LO Fondförsäkring

FOLO nu över 75 miljarder kronor under förvaltning

Vid årsskiftet hade FOLO – Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag – drygt 75 miljarder kronor under förvaltning. Det framgår av FOLOs årsredovisning som nyligen offentliggjordes. 

Under 2016 ökade premieinbetalningarna och inflyttat kapital, till sammanlagt 5,8 (5,2) miljarder kronor. 

Placeringstillgångarna i FOLO för kundernas räkning steg till 75,2 (65,1) miljarder kronor. 

Bolagets resultat steg 2016 till 213,5 (184,8) miljoner kronor. 

Förvaltningskostnadsprocenten sjönk under året till 0,1 (0,2).