Etikett: Företagarna

”Skatt på sjukvårdsförsäkring hotar de anställdas hälsa”

Planerna på att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar betalda av arbetsgivaren hotar människors hälsa. Det skriver Företagarna i dag i en debattartikel i Dagens Samhälle. 

Artikeln har undertecknats av Erik Ageberg och Patrick Krassén som är socialförsäkringsexpert respektive skattepolitisk expert på Företagarna. 

Enligt artikelförfattarna har mer än hälften av Företagarnas medlemmar tecknat en sjukvårdsförsäkring, och betraktar det som en nödvändig kostnad för företagets hälsofrämjande arbete. 

– Det är obegripligt hur det skulle vara förenligt med en ambition om att minska ohälsotalen att beskatta hälsoinsatser, skriver artikelförfattarna.

Här kan du ta del av hela artikeln från Företagarna. 

”Skatt på sjukvårdsförsäkring kan leda till högre sjuktal”

Om det införs en förmånsskatt på privata sjukvårdsförsäkringar, kan det leda till höger sjuktal. Det menar både företrädare för Svenskt Näringsliv och för Företagarna, i intervjuer i Dagens Industri. 

– Effekten man kan se framför sig är att företag inte har råd att teckna de här försäkringarna. Då kommer sjuktalen att öka och det blir sämre förutsättningar för både företag och medarbetare, säger Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv, i Dagens Industri. 

Företagarnas VD Günther Mårder menar att det finns risk för högre belastning på den offentliga vården ifall skatten genomförs: 

– Köerna kommer att växa om man gör det mindre attraktivt att ha privat sjukvårdsförsäkring för då kommer allt fler att söka sig till den öppna vården.