Etikett: Förmögenhetsbrott

S:t Erik Försäkring söker reseskydd för 200 000 elever

Stockholms stads försäkringsbolag, S:t Erik Försäkrings AB, har gått ut i en upphandling av reseförsäkring för elever i stadens skolor. 

Totalt handlar det om reseförsäkring för drygt 200 000 elever i olika åldrar. Avtalet gäller i första hand för år 2018, men med möjlighet till förlängning i upp till tre år. 

Försäkringsgivare i dag är Gouda Reseförsäkring. Tidigare har ERV haft motsvarande uppdrag. 

Sista anbudsdag för försäkringen är den 3 november. 

Parallellt med upphandlingen av reseförsäkring för elever, genomför S:t Erik Försäkrings AB också en upphandling av förmögenhetsbrottsförsäkring. Försäkringsbeloppet är tänkt att uppgå till 200 miljoner kronor per år med en självrisk på 1 miljon kronor. Även i denna upphandling är sista anbudsdag den 3 november.