Etikett: Försäkring för alla

Försäkring för Alla nu över 0,5 Mkr i premievolym

Konceptet ”Försäkring för alla” har nu passerat en premievolym på över 500 000 kronor, rapporterar bolaget. 

”Försäkring för alla” är namnet på ett försäkringskoncept lanserat av förmedlarregistrerade bolaget Luxor Finans med huvudkontor i Kalmar.

Konceptet lanserades för knappt två år sedan. Nu rapporterar bolaget att man har kommit upp i en premievolym på 500 000 kronor, vilket man betecknar som en ”milstolpe i det lilla initiativets historia”.

— Vi hade en målsättning att nå 300 000 kr i premievolym det första året, något vi också uppnådde. Dock har vi fler annullationer än när vi rådger personligen. Om det beror på att kunder tecknar försäkring när de redan har fått besvär eller om det är av någon annan orsak vet vi ännu inte, säger Tobias Brudin, marknadsansvarig, i en presskommentar.

Försäkringsgivare för produkterna hos Försäkring för alla är Euro Accident Health & Care Insurance AB. Produkterna har handlats upp via Hjerta. De produkter som erbjuds i dag är

Efter årsskiftet kommer ”Försäkring för alla” att erbjuda möjligheten för kunderna att teckna ytterligare livförsäkring utan hälsodeklaration. Tidigare har den övre gränsen för livförsäkring legat på 12 basbelopp, men nu blir det möjligt att teckna livförsäkring på ytterligare 15 basbelopp för ekonomiskt skydd av efterlevande i händelse av dödsfall.