Etikett: Försäkringsbranschens Pensionskassa

Alternativa placeringar sänkte avkastningen för FPK

FPK, Försäkringsbranschens Pensionskassa, hade under första halvåret en avkastning på 2,6 procent (2,5 procent samma tid 2016). Det förvaltade kapitalet var 14,5 miljarder kronor (13,6 miljarder kronor).

FPK:s aktier och fastigheter avkastade 6,9 respektive 11 procent. Det största tillgångsslaget, räntebärande, avkastade blygsamma 0,6 procent och det minsta, alternativa placeringar, –5,4 procent.

Premieinkomsten var 349 miljoner kronor (352 miljoner kronor). Den kollektiva konsolideringen steg från 117 procent vid årsskiftet till 121 procent vid halvårsskiftet. Solvensgraden har under samma tid stigit från 137 till 140 procent.

Allt enligt FPK:s delårsrapport.