Etikett: Försäkringshuset i Jämtland AB

Tydliga har nu nått upp till 200 medlemsföretag

Förmedlarsammanslutningen Tydliga har nu nått upp till 200 medlemmar, i och med de senaste tillskotten Branschförsäkringar Sverige AB och Försäkringshuset i Jämtland AB. 

Branschförsäkringar AB har säte i Helsingborg. Personerna bakom bolaget är Ari Salo och Kent Svensson. I dotterbolaget Försäkrad i Sverige AB driver man försäkringstjänsten försäkrad.se, en webbaserad tjänst för småföretagare som är tänkt att ge kontroll över kundernas försäkringar, inklusive premienivåer, omfattning, villkor och förfallodatum.

Försäkringshuset i Jämtland AB bildades 2005 genom en sammanslagning av Försäkringshuset i Östersund och Säkra Skog & Rosén, och har varit verksamt i Östersund i över 25 år. Företaget har tio medarbetare. Bolaget har sex delägare varav fyra är aktiva i rörelsen på daglig basis.