Etikett: Försäkringskassa

Maria Rydbeck går från Pensionsmyndigheten till Försäkringskassan

Regeringen meddelade under torsdagen att man har utsett Maria Rydbeck till överdirektör för Försäkringskassan. Hon är i dag tillförordnad generaldirektör för Pensionsmyndigheten och tillträder tjänsten på Försäkringskassan den 15 oktober 2018

Maria Rydbeck har varit vid Pensionsmyndigheten som tillförordnad generaldirektör och chef för ledningsstaben sedan november förra året. Tidigare har hon bland annat varit enhetschef för Produktionsavdelningen vid Skatteverkets huvudkontor och avdelningschef för Verksamhetsstyrning vid Ekonomistyrningsverket. 

– Maria Rydbeck har bred erfarenhet och gedigen kompetens efter en lång karriär som ledare i statlig sektor. Jag är övertygad om att hon är rätt person för jobbet, säger socialminister Annika Strandhäll i en presskommentar.

Överdirektören vid Försäkringskassan är myndighetens ställföreträdande generaldirektör och fungerar som ett stöd till generaldirektören när det gäller ledning och styrning av verksamheten. 

Samordningen mellan Försäkringskassa och vård ska utredas

Hur fungerar det egentligen med den finansiella samordningen mellan den allmänna sjukförsäkringen, hanterad av statliga Försäkringskassan, och hälso- och sjukvården hanterad av landstingen? Det ska regeringen nu undersöka i en ny utredning. 

En särskild utredare får i uppdrag att se över förutsättningarna för finansiell samordning mellan sjukförsäkringen och hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2018.

– Som sjukvårdspolitiker i region/landsting ser vi ofta att gränsdragningar och finansiering kan bli ett hinder för bästa stödet till personer i sjukskrivningsprocessen. Det ska bli spännande att ta sig an uppdraget, säger utredaren Vivianne Macdisi i ett pressmeddelande. Vivianne Macdisi är socialdemokratiskt regionråd i Uppsala län. 

I uppdraget ingår att lämna förslag till hur en sådan finansiell samordning skulle kunna utformas. Av direktiven framgår att den finansiella samordningen bör kunna omfatta hela landet.

Utredaren ska utreda och lämna förslag på:
• hur omfattande den finansiella samordningen bör vara,
• hur den finansiella samordningen bör regleras mellan regioner/landsting och staten,
• hur det ekonomiska resultatet bör beräknas och kostnadsansvaret regleras mellan regioner/landsting och staten,
• hur en rättslig reglering bör utformas.

Inget i utredningsdirektiven pekar på att den särskilda utredaren också ska ta hänsyn till inslaget av privat vård eller privat sjukförsäkring. 

Här kan du ta del av de fullständiga utredningsdirektiven.