Etikett: Försäkringsrörelselag

Grattis alla understödsföreningar – förlängt liv till år 2019!

Understödsföreningar ska få finnas fram till den 30 juni 2019. Det föreslås i en promemoria som publicerades i dag.

Lagen om understödsföreningar upphävdes i samband med införandet av den nuvarande försäkringsrörelselagen.

Emellertid fick befintliga understödsföreningar fortsätta att driva sin verksamhet ytterligare en tid innan de antingen skulle ombildas till försäkringsbolag eller träda i likvidation.

Först bestämdes att understödsföreningarna kan få finnas fram till utgången av 2014. 

Genom en proposition 2013 förlängdes övergångsperioden för understödsföreningar till utgången av 2017.

Och nu föreslås att övergångsperioden för understödsföreningar förlängs ytterligare till den 30 juni 2019 – i avvaktan på en ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Här kan du läsa hela promemorian om understödsföreningarna!