Etikett: Forserum

Moderna vann i hovrätten i 36 Mkr-tvist efter tågolycka

Nej, Moderna behöver inte betala 36 miljoner kronor för skadorna vid en tågolycka. Svea hovrätts dom går på samma linje som tingsrättsdomen, det vill säga att olyckan berodde på brister i järnvägskorsningen – inte på felaktigt agerande av den lastbilsförare som omkom vid olyckan.

Det var den 10 april 2013 som en lastbil kolliderade med ett tåg vid en korsning i Forserum i Småland.

Lastbilsföraren omkom vid kollisionen. Det blev också omfattande skador på tåget och tågområdet. Trafiken stod stilla under lång tid. 

Tåget ägdes av DSB och var försäkrat hos If. Lastbilen var försäkrad hos Moderna. 

Hösten 2015 stämdes Moderna av If, DSB och Länstrafiken i Jönköpings län. De kärande tyckte att Moderna skulle stå för hela kostnaden eftersom Moderna var försäkringsbolag för lastbilens trafikförsäkring. Sammanlagt krävdes Moderna på 35,7 miljoner kronor, plus ränta. 

Moderna argumenterade däremot för att lastbilens förare inte orsakade olyckan utan att det var brister i järnvägskorsningen som var bakgrunden till kollisionen. Moderna fick rätt i Stockholms tingsrätt i en dom i december förra året. Domen överklagades till hovrätten.

I sin dom från i går den 23 november skriver Svea hovrätt att If, DSB och Länstrafiken inte kunnat visa att föraren var vållande till olyckan.