Etikett: Förvaltningsrätten i Malmö

Domstol underkände konstruktion med kapitalförsäkring

Det kan ses som skatteflykt att använda en kapitalförsäkring för att få skattefri utdelning. Det menar Göteborgs kammarrätt som i flera fall nyligen har underkänt ett skatteupplägg med en kapitalförsäkring för fyra tidigare delägare i SBM Försäkring. 

Upplägget var – kraftigt förenklat – att en kapitalförsäkring i ett försäkringsbolag på Isle of Man övertagit delägarnas aktier i SBM Försäkring. När SBM Försäkring lämnade aktieutdelning till försäkringsbolaget kunde delägarna därmed ta ut aktieutdelningen skattefritt.

Skatteflykt, menade Skatteverket. 

Delägarna överklagade först Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten i Malmö. Förvaltningsrätten gick i sin dom gått helt på Skatteverkets linje och menat att upplägget med kapitalförsäkringen var att betrakta som skatteflykt. 

Även kammarrätten går i sina domar helt på Skatteverkets linje. Kammarrätten menar i sin dom att transaktionerna inte är affärsmässiga utan endast kan ses som ett sätt att sätt att kringgå svenska skatteregler. 

Du som har ett premiumabonnemang har möjlighet att ta del av en av domarna genom att klicka här.