Etikett: Fredric Widlund

Gjensidige utökar ägandet i Paydrive efter nyemission

Gjensidige ökar sin ägarandel i insurtechbolaget Paydrive i samband med en nyemission på 16 miljoner kronor som genomförts under hösten, meddelar Paydrive. Andra ägare som deltagit i nyemissionen är NFT Ventures och Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag.

Paydrive erbjuder digitala bilförsäkringar där premien baseras på hur man kör. Paydrive har i dag nära 8 000 kunder och fortsätter att växa.

— Under årets första 11 månader körde Paydrives kunder sammanlagt över 5,7 miljoner mil. En analys av denna unika kördata visar att hastighetsöverträdelserna bara utgjorde 25% av sträckan, att jämföra med Sverigesnittet som i Trafikverkets mätningar låg på 55%, säger Paydrives VD och grundare Andreas Broström i en presskommentar.

Enligt Gjensidige är man mycket nöjda med skadeutfallet för Paydrives bilförsäkring.

— Efter att ha följt och investerat i den här pionjärverksamheten under en längre period, kan vi se att vi verkligen skapar nytta för bilägarna. Paydrive erbjuder en nyskapande försäkring som bidrar till att minska skadorna. Kunderna uppskattar speciellt möjligheten att kunna påverka premien med hjälp av sitt eget körbeteende, säger Fredric Widlund, Landschef Pris & Produkt vid Gjensidige Sverige, i en kommentar.

— Gjensidiges har skapat trygga försäkringslösningar i över 200 år. Att vara med och utveckla framtidens digitala försäkringsprodukter är naturligt för oss, och det är glädjande att se Paydrive skapa en ny kategori inom svensk bilförsäkring.

Under hösten har Paydrive lanserat sitt samarbete med Telia Sense med konceptet Paydrive Connect. Paydrive har också breddat sitt erbjudande från att enbart rikta sig till privatpersoner till att även omfatta företagsägda personbilar och lätta lastbilar.