Etikett: Free Broker Group

Tydliga fortsätter att växa – Wigfeldt ansluter från 1 maj

Från den 1 maj är Wigfeldt Risk Management AB ny medlem i förmedlarsammanslutningen Tydliga. 

Tydliga beskriver sig som Sveriges snabbast växande förmedlarorganisation. 

Tydliga tillhör Free Brooker Group och har i dag cirka 220 rådgivare  samt 65 assistenter på fler än 48 orter runt om i Sverige

Under den senaste tiden har – förutom Wigfeldt Risk Management AB – flera andra bolag anslutit till organisationen. Under april har följande bolag gått med: Sandbergs försäkringsbyrå, Auris Försäkring och Pension, Samuelsson Villingstam o Partners, Placeringsrådgivarna Syd, Werna Försäkring & Finans, Dalaho Försäkring och Svenska Finansgruppen AB. 

Johan Onsberg AB ansluter sig till Tydliga

Nystartade förmedlarbolaget Johan Onsberg AB har anslutit sig till förmedlarserviceorganisationen Tydliga. 

Johan Onsberg kommer närmast från Max Matthiessen. Han ansluter till Tydliga så snart hans karenstid hos den tidigare arbetsgivaren har gått ut.

Tydliga ingår i Free Brooker Group, som beskriver sig som Sveriges snabbast växande organisation för försäkringsförmedlarföretag och andra finansiella rådgivare.

Tydliga expanderar med nya medlemsföretag

Tydliga har under senare tid fått in två nya anslutna företag. Det gäller dels Svensk Fond & Försäkring i Västerås AB, dels Skandia Valdemarsvik & Göteborg AB (under namnändring). 

Tydliga ingår i Free Brooker Group, en serviceorganisation för fristående rådgivare. Man beskriver sig som en ny aktör på den Svenska rådgivarmarknaden inom försäkring och finansiella tjänster, och Sveriges snabbast växande förmedlarorganisation.

I dag har Free Broker Group drygt 160 anslutna rådgivare på ett 40-tal orter i Sverige.

 

Free Broker Group köper 13 procent av Cicero Fonder

Free Broker Group i Norden AB har ingått ett avtal om att förvärva 13,34 procent av aktierna i Cicero Holding AB som är moderbolag till Cicero Fonder AB. 

Cicero Fonder beskrivs som ett analysdrivet fondbolag grundat år 2000. Fondutbudet består av allokeringsfonder, nordiska aktie- och räntefonder samt indexfonder på tillväxtmarknader. Sammanlagt arbetar 16 personer på Cicero Fonder. Fonderna har cirka 8 miljarder kronor under förvaltning.

Säljare är Mikael Sandström. Förvärvet genomförs i samarbete med Eligo Invest AB, som förvärvar lika stor andel av bolaget som Free Broker Group AB. Tillsammans kommer man alltså att äga 16,68 procent av Cicero. Huvudägarna, Christer Sterndahlen och Bengt Holmström, kommer att kvarstå som ägare och anställda i bolaget.

Free Brooker Group i Norden AB är relativt en ny aktör på förmedlarmarknaden med cirka 150 rådgivare på ett 40-tal orter i Sverige. 

Förvärvet är villkorat av godkännande från Finansinspektionen. Förvärvet förväntas vara slutfört under Q3 2017.

Efter konflikten kring Webcap: Tydliga lanserar nytt CRM-system

Tydliga lanserar nu ett nytt CRM-system för försäkringsförmedlare. Systemet är tänkt både för livförmedlare och sakförmedlare. 

Bakgrunden till att Tydliga utvecklade det nya systemet – som går under namnet Leo – är en konflikt kring systemet Webcap som har tagits fram av mäklarorganisationen Hjerta. 

Enligt Tydliga har Webcap förvandlats från att vara en fristående systemleverantör till att fungera som Hjertas interna it-bolag. Förmedlarbolagen inom Free Broker Group – dit Tydliga hör – blev uppsagda av Webcap den 19 januari med tre månaders uppsägningstid.

Free Brooker Group har drygt 155 rådgivare på ett 40-tal orter i Sverige.

Förmedlarkriget hårdnar mellan Hjerta och FBG

Striden mellan Free Broker Group och Hjerta hårdnar. Nu anklagar FBG Hjerta för att stänga ute FBG-mäklare från försäkringssystemet Webcap. Samtidigt har FBG-bolaget Tydliga rekryterat Webcaps it-chef David Nordvall för att utveckla ett helt nytt sakförsäkringssystem. 

I våras lämnade en stor grupp förmedlarbolag sammanslutningen Hjerta för att starta en ny förmedlargruppering, Free Broker Group. Knappt 40 bolag med ett 80-tal mäklare tog klivet från Hjerta till FBG, bland annat på grund av missnöje med Hjertas majoritetsägare Monyx. 

FBG hoppades till en början på att man skulle kunna fortsätta att använda det försäkringssystem som tagits fram av Hjertas utvecklingsbolag Webcap. 

Men de senaste veckorna har striden mellan Hjerta och FBG hårdnat.

Enligt Thomas Fjällström, VD för FBG:s servicebolag Tydliga, har Hjerta tydliggjort att Webcap ska fungera som Hjertas interna it-bolag. 

– För oss som har varit med och startat Webcap 2008 kom detta som en total chock, en riktig kovändning. Detta samantaget gör att vi inom Tydliga nu tvingas bygga eget systemstöd till våra sakförmedlare, vi kan inte ha en systemleverantör där Hjerta fattar beslut om vad som får utvecklas och inte, säger Thomas Fjällström i pressinformation från Tydliga.

Den senaste turen i tvisten mellan FBG och Hjerta är att FBG nu har rekryterat över Webcaps it-chef David Nordvall  servicebolaget Tydliga, där han bland annat kommer att utveckla Tydlgas sakförsäkringssystem.  Han börjar sitt nya jobb den 26 januari. 

– Det ska bli otroligt roligt att få jobba med Jens Lundmark och Jaycom som fått uppdraget att bygga marknadens bästa och modernaste system för sakförmedlare, säger David Nordvall i pressinformationen om rekryteringen.

Samtidigt har Webcap gått ut för att försöka dementera att försäkringssystemet endast är till för Hjerta-förmedlare, genom att understryka att det är ett av ett fåtal förmedlarsystem på marknaden som kan användas av den fria förmedlaren. För att tillbakavisa kritiken om att man inte satsar lika mycket på Webcap, har man också gått ut med nyheten att Webcap rekryterar tre nya utvecklare tillsitt kontor i Umeå.