Etikett: FTP-planen

Skandia Liv får fortsätta med riskskyddet i FTP-planen

Skandia Liv kommer att fortsätta som försäkringsgivare för riskskyddet i FTP-planen. 

FTP-planen gäller anställda i försäkringsbranschen. Uppdraget avser försäkring av det obligatoriska och det förstärkta familjeskyddet i FTP 1 och FTP 2, samt sjukpension och premiebefrielse i FTP. Avtalet gäller omfattar cirka 20 000 försäkrade.

Beslutet om att ge uppdraget fortsatt till Skandia har — efter upphandling — fattats  av FTP-nämnden FAO-FTF, respektive Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer.

Skandia har tidigare även varit ickevalsalternativ för tjänstepensionen i FTP 1 och den kompletterande tjänstepensionen FTPK inom FTP 2. Det uppdraget förlorade man dock till Alecta år 2017, då Alecta Optimal valdes som ickevalsalternativ i en upphandling för perioden 2017—2020.

FTP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1972 eller senare medan FTP 2 omfattar tjänstemän födda 1971 eller tidigare samt födda 1972 – 1978 som valt att avstå FTP 1. Skandikon fungerar som valcentral för FTP-planen.

FTP-chocken! Alecta slår ut Skandia som ickeval för FTP1

Från och med 2017 är Alecta Optimal Pension ickevalsalternativ inom försäkringstjänstemännens tjänstepensionsavtal FTP 1 och den kompletterande tjänstepensionen FTPK. Avtalet gäller i fyra år och omfattar cirka 20 000 försäkrade.

Parter i FTP-planen är FAO – arbetsgivarnas organisation – och FTF respektive JUSEK, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer. FTP 1 omfattar i huvudsak tjänstemän födda 1972 eller senare medan FTP 2 omfattar tjänstemän födda 1971 eller tidigare samt födda 1972 – 1978 som valt att avstå FTP 1. Skandikon fungerar som valcentral för FTP-planen. Hittills har ickeväljarnas premier i FTP 1 placerats i Skandia Liv. 

Alectas vd Magnus Billing kommenterade utfallet av upphandlingen så här i ett pressmeddelande: 

– Det är glädjande att Alecta har vunnit upphandlingen om ickevalet i de försäkringsanställdas egen tjänstepension. Det visar ännu en gång på styrkan i vår Alecta Optimal Pension produkt med fokus på enkelhet, låg avgift och konkurrenskraftig garanti samt goda avkastningsförutsättningar.

Alecta Optimal Pension är en traditionell livförsäkring. I grundutförandet är fördelningen 60 procent aktier, 10 procent fastigheter och 30 procent räntebärande. I dag omfattar Alecta Optimal Pension 65 miljarder kronor i förvaltat kapital.