Etikett: FUsion Insurance

Fusion Insurance etablerar filial i Stockholm

Fusion Insurance etablerar nu ett filialkontor i Stockholm, FISSL Sweden Filial. Kontoret blir filial för brittiska Fusion Insurance Service Scandinavia Limited. 

Filialens adress är c/o Setterwalls Advokatbyrå i Stockholm.

VD för filialen är Christian Müller.

Enligt verksamhetsbeskrivningen ska filialen ”bedriva försäkringsförmedling inom samtliga försäkringsklasser som Managing Agent”. 

Fusion Insurance startade 2001. Företaget har huvudkontor i London, och åtta lokalkontor runt om i Storbritannien. Fusion Insurance är framförallt inriktat på försäkringar för företagsmarknaden. Man beskriver sig själv som att man inte liknar något annat försäkringsföretag. Istället för att vara en traditionell försäkringsförmedlare eller ett försäkringsbolag, vill man fungera mer som en försäkringsmarknad där man skapar nya försäkringslösningar.