Etikett: gamla Livförsäkringsbolaget SEB Trygg Liv

SEB Trygg Liv säljer fastighet i Uppsala för 284 miljoner kronor

Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv har sålt en fastighet i centrala Uppsala till Vasakronan. Köpeskillingen uppgår till 284,5 miljoner kronor.

Vasakronan tillträder fastigheten den 31 augusti.Fastigheten ligger i Uppsalas kommersiella centrum, utmed Svartbäcksgatan. 

Den totala uthyrningsbara uytan är drygt 5 100 kvm. Därutöver finns 41 garageplatser och 12 parkeringsplatser.

Fastigheten är fullt uthyrd. De tre största hyresgästerna är Zara, Dea Axelssons och Jensen Gymnasium.

– Fastigheten ligger i Uppsalas bästa butiks- och kontorsläge, ett område som vi bedömer kommer att behålla sin attraktivitet även i framtiden. Vasakronan äger dessutom redan fyra av de intilliggande fastigheterna. Det är ett förvärv som tydligt kompletterar vårt bestånd i staden, säger Fredrik Wirdenius, VD för Vasakronan, i ett pressmeddelande i dag.

10 procents återbäring från 1 juli i SEB Gamla Liv

Återbäringsräntan i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv höjs den 1 juli 2017 från 7  till 10 procent före skatt och kostnadsavdrag.

– Fortsatt framgångsrik kapitalförvaltning ger oss nu möjlighet att höja återbäringsräntan till 10 procent, till gagn för våra kunder. Hur återbäringsräntan kommer att kunna fortsätta utvecklas beror på uppnådd avkastning och bedömd framtida avkastning, säger VD Nils Henriksson i en presskommentar.

Den kollektiva konsolideringsgraden i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv var per den 31 maj  117,6 procent och solvensgraden uppgick till 216 procent. Avkastningen under samma period uppgick till 4,5 procent. Bolaget förvaltar 180 miljarder kronor.