Etikett: GErnandt & Danielsson

Allra hotar att kräva skadestånd på 1,9 Mdr kr från Deloitte

Allra kan komma att kräva sina tidigare revisorer på ett skadestånd på 1,9 miljarder kronor. Det framgår av information som publicerats på Allras hemsida. 

Det är under sektionen ”Allra Inifrån” som Allra berättar om kravet mot de tidigare revisorerna på Deloitte AB. 

Enligt Allra har Deloitte AB och den tidigare revisorn Jan Palmqvist vid en rad tillfällen under 2016 och 2017 granskat Allra räkenskaper utan att komma med några anmärkningar, inklusive de kritiserade affärerna med värdepappersbolag i Dubai. 

Trots att Deloitte så sent som i februari uttryckt att Allra haft alla papper i ordning, valde Delitte att lämna in en brottsanmälan i mars 2017. Detta bidrog till att en rad värden i Allra gick om intet, menar Allra.

– Allra Sveriges skadeståndsanspråk torde uppgå till cirka 1,9 miljarder kronor med hänsyn tagen till värderingen av koncernen vid årsskiftet 2016/17, skriver Allra i sin kommentar.

Advokatfirman Gernandt & Danielsson har nu på uppdrag av Allra formulerat ett brev till Deloitte, där man bland annat skriver att revisorerna oaktsamt förorsakat stor skada genom att ändra sin tidigare bedömning av verksamheten. 

– Revisorernas och Pensionsmyndighetens agerande och uttalande i olika sammanhang har orsakat Allrakoncernen och dess aktieägare mycket stor ekonomisk skada. Skadeståndsanspråk har redan framställts mot Pensionsmyndigheten. Genom detta brev meddelar vi nu också skriftligen att också Revisorerna gjort sig skyldiga till skadeståndsgrundande handlingar och underlåtenhet. Våra klienter förbehåller sig således rätt att framställa skadeståndsanspråk mot Revisorerna, heter det i brevet.

Allra påpekar också i dag i ett separat meddelande att de nuvarande revisorerna BDO och Grant Thonrton har lämnat en ren revision för Allra. 

– Det betyder att de i media ifrågasatta transaktionerna i Allras fonder granskats av bolagets revisorer utan att några anmärkningar gjorts. Oberoende av revisorernas granskning har även bolagets internrevisorer genomfört en granskning av fondförvaltningen och även de har granskat de ifrågasatta transaktionerna och kommit till samma slutsats – inga fel eller brister har gjorts, heter det i informationen från Allra.

Här kan du läsa hela brevet från Gernandt & Danielsson till Deloitte.