Etikett: GFG

Pensionsmyndigheten: Ytterligare 279 Mkr till spararna i GFG

De pensionssparare som haft premiepensionspengar i den avregistrerade fonden GFG Medium Risk Fund får nu nästan 279 miljoner kronor utbetalt, rapporterar Pensionsmyndigheten i dag. Därmed har spararna fått tillbaka 608,5 miljoner kronor, vilket är över 90 procent av värdet.

Pengarna fördelas nu ut i enlighet med spararens nuvarande fondval.

– Vi är glada att ha lyckats säkra drygt 90 procent av värdet i GFG till spararna. Fortfarande återstår vissa innehav i fonden och vi hoppas kunna utbetala mer till spararna i ett senare läge, säger Rasmus Bjälkeson som är fondhandelschef på Pensionsmyndigheten.

GFG Fund SICAV – Global Medium Risk Fund avregistrerades från premiepensionens fondtorg i december 2016. Fonden levde enligt Pensionsmyndigheten inte upp till samarbetsavtalets krav på att utföra uppdraget med tillbörlig omsorg och på ett fackmannamässigt sätt. Värderingen vid avslutsordern var 676 miljoner kronor. Antalet sparare med pengar i fonden var cirka 5 000 premiepensionssparare.

Pensionsmyndigheten kräver Allra, GFG och Falcon på skadestånd

Pensionsmyndigheten kommer att kräva skadestånd från Allra, Falcon Funds och GFG. Det meddelade analyschef Ole Settergren på Pensionsmyndigheten i samband med konferensen Fondmarknadsdagen, skriver nyhetsbrevet Pensioner & Förmåner. 

Processen med skadeståndskraven hanteras separat från de brottsmålsundersökningar som drivs av Ekobrottsmyndigheten. Befintlig lagstiftning ger myndigheten möjlighet att driva skadeståndsmål mot såväl fondbolagen som mot styrelse och ledning enligt EU-rätten.

– Vi kommer att driva skadeståndskrav mot berörda bolag och personer. Det kommer att ta mycket tid och kosta oss mycket, men det måste vi göra som ansvarig myndighet. Det sker mot Allra och Falcon och även GFG, trots att vi i det fallet har gjort en uppgörelse med Deutsche Bank, sade Ole Settergren på konferensen enligt referatet i Pensioner & Förmåner.

GFG:s fondsparare kan få tillbaka 90 procent av kapitalet

Pensionsmyndigheten har tidigare avregistrerat GFG Global Medium Risk Fund från premiepensionens fondtorg. Spararna har tidigare fått tillbaka knappt hälften av sitt innehav. Nu har Pensionsmyndigheten gjort en överenskommelse med förvaltarna som innebär att spararna kan få tillbaka cirka 90 procent av beloppen.  

I oktober 2016 beslutade Pensionsmyndigheten om köpstopp i två fonder i premiepensionens fondtorg: Fondeum Mixed Fund och GFG Global Medium Risk Fund.

Två månader senare, i december 2016, beslutade  Pensionsmyndigheten att avregistrera båda fonderna från fondtorget. Bakgrunden var att myndigheten hittat allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter, och att det fanns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis.

Vid avregistreringen hade GFG Global Medium Risk Fund ett värde på cirka 675 miljoner kronor. Knappt hälften av de pengarna har betalats tillbaka till de cirka 5 900 berörda pensionsspararnas premiepensionskonton.

Pensionsmyndighetens överenskommelse med fondens förvaltare och förvaringsinstitut innebär att ytterligare pengar kommer tillbaka till spararna.

– Vi ser positivt på att vi har kunnat träffa en överenskommelse som gör att spararna får pengar på sina premiepensionskonton i närtid istället för att vänta på utfallet i en utdragen rättslig process. Vi har haft en bra dialog, och vi har varit överens om vikten av att komma vidare med slutlig inlösen av fondens innehav, säger Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg i en presskommentar med anledning av överenskommelsen.

Den summa som kommer att betalas tillbaka består till största delen av likvidationen av kvarvarande innehav i fonden. I summan ingår också ett förlikningsbelopp på 50 miljoner kronor. Pensionsmyndigheten uppskattar att spararna i genomsnitt kan få tillbaka cirka 90 procent av fondens redovisade marknadsvärde innan avregistreringen.

– Exakt hur mycket pengar det rör sig om blir klart först när samtliga innehav i fonden sålts. När inlösen är klar kommer dessa medel att kunna sättas in på spararnas konton där de både hör hemma och dessutom kan göra nytta igen, säger Mikael Westberg. 

Efter Allra-skandalen: Fler misstänkta fondbolag granskas

Efter skandalerna i fondbolag som Falcon Funds och Allra, har Pensionsmyndigheten gått vidare med granskningar av fler fonder på premiepensionens fondtorg. Den nya granskningen kan gälla så många som fyra ytterligare fondbolag, berättar Sveriges Radios ekoredaktion i dag på morgonen.  

– Vi tittar på bolag som vi av olika skäl tycker att vi behöver granska närmare för att se om de följer avtalet med oss, säger Pensionsmyndighetens analyschef Ole Settergren i en intervju med Ekot.

Bakgrunden till granskningen kan vara frågetecken kring bolagens säljmetoder, att många kunder har klagat eller att bolagen har tillgångar som verkar tveksamma.

Pensionsmyndigheten har redan ingripit i ett till fondbolag, vid sidan om de uppärksammade Allra och Falcon Funds. Det gäller förvaltaren GFG där Pensionsmyndigheten misstänker att över 300 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar har försvunnit i det bolaget.

Här kan du läsa mer och ta del av inslaget i Ekot. 

Hälften kvar! 325 Mkr saknas i GFG:s avregistrerade pensionsfond

Totalt saknas 325 miljoner kronor av pensionsspararnas pengar i fonden GFG Medium Risk Fund, som avregistrerades i december från premiepensionens fondtorg. Det meddelar Pensionsmyndigheten i dag.

Fonden har efter avregistreringen betalat tillbaka knappt hälften av pensionsspararnas innehav.

När Pensionsmyndigheten nu avslutar fonden från spararnas fondkonton får det till följd att värdet på dessa konton minskar med motsvarande andel.

Orsaken till att det saknas stora belopp är enligt Pensionsmyndigheten att det pågår en likvidationsprocess av fonden, vilket medför att utbetalningar för tillfället är stoppade.

Det innebär att det kan komma att utbetalas ytterligare medel vid senare tillfälle. 

– Vi har inte gett upp om att få tillbaka mer pengar, men vill av administrativa skäl inte vänta med att ta bort fonden från spararnas konton. Bland annat vill vi att berörda sparare från och med nu ska kunna byta fonder och dra nytta av den värdeuppgång som finns på stora delar av övriga fondtorget, säger Mats Öberg, chef för Pensionsmyndighetens fondenhet, i en presskommentar. 

När avslutet är klart återinvesteras spararnas innehav i antingen förvalsalternativet AP7 Såfa eller i förekommande fall till den fondprofil sparare själva valt. Värdet baseras på de nya, lägre kurserna på spararnas konton. 

I samband med avslutet och de nya kurserna får berörda sparare ett brev hemskickat med information om vad avslutet innebär för den enskilde spararen – och vad som händer om GFG betalar in mer pengar.

Pensionsmyndigheten avregistrerar två nya fonder från premiepensionen

Pensionsmyndigheten har beslutat att avregistrera fonderna GFG Global Medium Risk Fund och Fondeum Mixed Fund från fondtorget för premiepensionen. 

De båda fonderna – GFG Global Medium Risk Fund och Fondeum Mixed Fund – är köpstoppade sedan den 31 oktober i år. Stoppet infördes sedan Pensionsmyndigheten nåtts av uppgifter om att fonderna inte lever upp till de krav som finns för att få vara med på premiepensionens fondtorg. Sedan dess har Pensionsmyndigheten utrett de båda fonderna, och nu kommit fram till att fonderna inte är lämpliga att finnas på fondtorget. 

–    Vår utredning visar att det kring bägge dessa fonder finns allvarliga problem med bakomliggande intressekonflikter. Dessutom finns tecken på att fonderna skaffat nya sparare på olämpligt vis. Sådant beteende hör inte hemma på premiepensionens fondtorg, och därför råder det ingen tvekan om att det här är rätt väg att gå, säger Mikael Westberg, chefsjurist på Pensionsmyndigheten. 

Närmare 6 100 pensionssparare har sitt innehav placerade i de två fonderna. Totalt uppgår innehaven till cirka 800 miljoner svenska kronor.

Fondspararna får nu sitt innehav flyttat till det statliga alternativet AP7 Såfa.

Här hittar du Pensionsmyndighetens pressinformation om avregistreringen. 

Två nya fonder stoppas av Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har beslutat om köpstopp i två fonder i premiepensionens fondtorg: Fondeum Mixed Fund och GFG Global Medium Risk Fund. Bakgrunden är att Pensionsmyndigheten beslutat att utreda fonderna.

Tidigare i år briserade skandalen kring Falcon Funds och de försvunna pensionspengarna. Då meddelade Pensionsmyndigheten att man skulle undersöka samtliga fonder på fondtorget.

Bland annat har man undersökt om det har varit en misstänkt snabb uppbyggnad av kapital exempelvis via aggressiv försäljning, ifall fonden bara finns på premiepensionstorget och om fondens innehav är svåra att analysera. 

– I samband med att detta arbete har inletts så har vi fått fram uppgifter som gör att vi närmare behöver utreda om två fonder – GFG och Fondeum – kan vara kvar på fondtorget. Därför har vi köpstoppat fonderna, säger Mats Öberg, chef för fondenheten vid Pensionsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

Köpstoppet är tillfälligt i väntan på ytterligare utredning. Ifall utredningen visar att fonderna inte följer samarbetsavtalet, kan fonderna avregistreras från fondtorget.

De som har sparpengar i fonderna får nu information hem i brevlådan om att de kan byta från fonderna till övriga fonder på fondtorget eller till AP7:s Såfa-fond.