Etikett: golf

Folksam blir ny huvudpartner till Svenska Golfförbundet

Folksam har tecknat ett nytt treårigt samarbetsavtal med Svenska Golfförbundet, I avtalet, som gäller från årsskiftet, ingår satsningar på handikapp-, bredd- och elitgolf och på jämställdhet.

Svenska Golfförbundet (SGF) är Sveriges näst största idrottsförbund med drygt 490 000 medlemmar i 458 klubbar och anläggningar.

Det nya avtalet gör Folksam till en så kallad huvudpartner. Det innebär att Folksam ska bidra till Svenska Golfförbundets bredd- och tävlingsverksamhet, Swedish Golf Tour, SGF:s juniortävlingar, Handigolf Tour, Footgolf-SM, samt SGF:s jämställdhetsprocess, Vision 50/50, samtidigt som försäkringsbolaget fortsätter att erbjuda golfklubbar stimulansbidrag för handigolf, för att utveckla breddverksamhet för människor med funktionsnedsättning.

– Folksam är idrottens försäkringsbolag, varför vi är glada över att fördjupa vårt samarbete med Svenska Golfförbundet. Idag försäkrar Folksam 9 av 10 svenska idrottare och är djupt engagerade i breddidrotten, både av folkhälsoskäl och för att vi vet att våra kunder uppskattar det. Golfen är landets näst största sport till antalet utövare, vilket gör det detta samarbete extra angeläget, säger Anna-Karin Laurell, chef för affärsområdet Privatmarknad på Folksam.

Folksam är sedan 2006 försäkringsgivare för SGF:s medlemsförsäkring och har också varit affärspartner inom sakförsäkringar. Med det utökade samarbetet kan Folksam nu erbjuda klubbarna och medlemmarna både sakförsäkrings- och sparandeprodukter.