Etikett: göran lundahl

Efter EU-domen i december: Garantipensionens framtid utreds

I december förra året slog EU-domstolen fast att det inte finns någon skyldighet att betala ut garantipension till pensionärer i ett annat medlemsland. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska analysera och lämna förslag om hur garantipensionen ska konstrueras och regleras i framtiden med utgångspunkt från domen.

Bakom beslutet att tillsätta utredningen står regeringen och Pensionsgruppen, som består av alla partier som står bakom pensionssystemet.

Lagman Göran Lundahl har utsetts till särskild utredare och ska presentera sitt betänkande senast den 29 november 2019. Han har tidigare genomfört en rad andra utredningar, bland annat om reglerna för Allmänna arvsfonden och e-handel med alkoholdrycker.

– Pensionärer förtjänar trygghet. Syftet med den här utredningen är att skapa tydliga och långsiktigt hållbara regler för garantipensionen. Våra svenska trygghetssystem måste fungera även när det rättsliga läget i vår omvärld ändras, säger socialminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Garantipensionen fungerar som en utfyllnad för personer med låg eller ingen inkomstgrundad pension. Tidigare har bilden varit att garantipension omfattas av EU:s bestämmelser om samordning av trygghetssystemen. Det innebär att pensionen har betalats ut även till pensionärer bosatta utanför Sverige, under förutsättning att de bor inom EES-området eller i Schweiz. Men domen i EU-domstolen slog fast att garantipensionen istället ska ses som en minimiförmån. Detta låter kanske inte så märkvärdigt – men får omfattande konsekvenser för beräkningen och hanteringen av garantipensionen. Domen innebär nämligen att det inte finns någon skyldighet att betala ut garantipension vid bosättning i ett annat medlemsland och att Pensionsmyndigheten måste göra om sin beräkning av hur utländska pensioner påverkar garantipensionens storlek. Dessutom måste regelverket för hur man kvalificerar sig för garantipension omarbetas.

Regeringen vill nu att utredaren ska analysera hur garantipensionen bör konstrueras om till följd av EU-domen. Utredaren ska föreslå förordnings- och lagstiftningsförändringar och undersöka förslagens konsekvenser för nuvarande och blivande pensionärer. Han ska också se över vilka konsekvenser förslagen kan få för personer som rör sig mellan Sverige och övriga EES-länder, eller Schweiz, framförallt när det gäller personer som flyttar mellan de nordiska länderna.

Tidigare har regeringen lagt fram en proposition med förslag om tillfällig lagstiftning om garantipensionen, som ska gälla till dess att nya regler finns på plats.