Etikett: Göta Kanal

Söderberg & Partners ordnar försäkring för Göta Kanal

Söderberg & Partners Insurance Consulting AB har fått i uppdrag att handla upp försäkringslösningar för Göta Kanal-bolaget. 

AB Göta Kanalbolag vill ha en kombinerad företagsförsäkring, alternativt en kombinerad företags- och fastighetsförsäkring. Dessutom önskar man avbrottsförsäkring, ansvarsförsäkring, förmögenhetsbrottsförsäkring, rättsskyddsförsäkring, skogsförsäkring och krisförsäkring. Försäkringsperioden är den 1 januari 2019 till den 31 december 2021. Anbud ska lämnas senast den 12 november och vara giltigt fram till den 1 mars nästa år.

Enligt ett av kraven i upphandlingen ska 12 procent av premien avgå i provision till Söderberg & Partners. Ett annat krav är en premieutvecklingsgaranti som innebär att premien kan höjas med maximalt 10 procent under ett år, under förutsättning att inte skadekostnaderna överstiger 70 procent av premierna inklusive förmedlarprovisionen.

AB Göta Kanal omsätter drygt 50 miljoner kronor och har ett 40-tal anställda. Bolaget genomför just nu en omfattande upprustning av kanalen, som är tänkt att pågå i fem år och kosta runt 500 miljoner kronor. Vid sidan av själva kanalrörelsen bedriver Göta Kanal också fastighetsförvaltning och skogsförvaltning.

Här hittar du mer information om upphandlingen.