Etikett: Grenfell Tower

Protector avtalar om ersättning efter branden i Grenfell Tower

Norska försäkringsbolaget Protector meddelade under onsdagen att man nått en överenskommelse med Royal Borough of Kensington and Chelsea om ersättningen efter den katastrofala branden i Grenfell Tower. 

Det var för ett drygt år sedan, i juni 2017, som en brand bröt ut i bostadsfastigheten Grenfell Tower i London. Branden som tros ha börjat i ett kylskåp i en lägenhet på fjärde våningen och sedan spritt sig till samtliga 24 våningar i byggnaden. Inte mindre än 71 personer miste livet.

Protector var försäkringsgivare för den kommun där fastigheten var belägen, stod därigenom för en fullvärdesförsäkring för större delen av fastigheten. Bolaget uppskattade initialt skadekostnaden till cirka 20 miljoner GBP, men informerade samtidigt om att större delen av försäkringsersättningen skulle täckas av återförsäkring.

I samband med att det senare offentliggjordes att det rådde oenighet mellan Protector och en återförsäkrare, uppgav Protector att man uppskattade att den maximala skadekostnaden för bolaget skulle uppgå till cirka 100 miljoner NOK. 

Londonpolisen har nu avslutat sin undersökning efter branden. Protector har även avtalat med Royal Borough of Kensington and Chelsea om en slutlig uppgörelse om vilka skador som täcks av bolagets försäkring. Enligt Protector innebär uppgörelsen ingen ändring när det gäller bolagets reserveringar, vare sig brutto eller netto. 

– När vi nu kan lägga uppgörelsen om fastigheten bakom oss, innebär det att både vi och kunden kan fokusera fullt ut på arbetet kopplat till de många människor som har drabbats av denna tragedi, heter det i kommentaren från Protector. 

Grenfell Tower: Oenighet mellan Protector och återförsäkrare

I juni i år brann Grenfell Tower i London. 71 personer avled till följd av eldsvådan. Norska försäkringsbolaget Protector var direktförsäkrare för fastigheten. Nu rapporterar Protector att det har uppstått diskussioner med bolagets återförsäkrare om omfattningen av återförsäkringsskyddet. 

Enligt Protector tolkar återförsäkraren och Protector återförsäkringsavtalet på olika sätt när det gäller hur kostnaden ska fördelas. 

Protector framhåller att man anser att det inte råder några tveksamheter om innebörden av avtalet, och att oberoende jurister stöder denna tolkning. 

– Tillsammans med vår återförsäkringsmäklare har Protector inlett en dialog med vår återförsäkrare för att förstå deras ståndpunkt och hitta en lösning, skriver Protector i ett pressmeddelande i dag på morgonen. 

Enligt Protector är den maximala skadekostnaden 100 miljoner NOK. I sin pressinformation skriver bolaget att det inte går att utesluta att diskussionen med återförsäkringsbolaget leder fram till att saken hamnar inför domstol. 

Protectoraktien gick ned med knappt 5 procent på Oslobörsen efter det att informationen offentliggjorts. 

Protector: Branden i Grenfell Tower kostar drygt 20 miljoner GBP

Protector – som försäkrar den eldhärjade byggnaden Grenfell Tower i London – uppskattar nu att skadekostnaderna kan uppgå till över 20 miljoner GBP. Det framgår inte av informationen från Protector hur stor del av detta som väntas vara Protectors andel.   

Protector betonar i sin pressinformation att tankarna går till att som bott i huset, och de familjer som drabbats av den tragiska branden. 

– Vi ser ett enormt mänskligt lidande, och vi ska bidra till att inte belastningen för de berörda blir ännu större, heter det i pressinformationen från Protector. 

Protector är försäkringsgivare för en fullvärdesförsäkring för större delen av fastigheten. Dock är 14 av de 120 lägenheterna försäkrade i ett annat försäkringsbolag. 

Försäkringen täcker bland annat inkvartering för de som blivit av med sin bostad. Protector skriver att man finns på plats med expertis som ska samarbeta med lokala myndigheter och räddningspersonal. 

– Det är händelser som denna som försäkring är till för, och vi ska säkra att skadehanteringen och ersättningen hanteras på bästa möjliga sätt, säger Sverre Bjerkeli, VD i Protector Forsikring, i sin presskommentar.

Protector är försäkringsgivare för en tredjedel av stadsdelarna i London. 

Protector försäkringsgivare för höghuset som brinner i London

Norska Protector Forsikring meddelar i dag på morgonen att bolaget är försäkringsgivare till den stadsdel i London där det brinnande höghuset är beläget. Försäkringsavtalet inkluderar den fastighet som drabbats av branden. 

Sedan tidigt på morgonen rasar en dramatisk brand i Grenfell Tower i London. Vid lunchtid i dag rapporterades om ett 50-tal skadade som har förts till sjukhus, och minst sex kända dödsfall. 

Enligt ett pressmeddelande är Protector försäkringsgivare för den stadsdel där byggnaden ligger, Royal Borough of Kensington and Chelsea. Avtalet omfattar bland annat Grenfell Tower. 

Protector skriver i ett pressmeddelande att tankarna går till de boende i huset och deras anhöriga. Man skriver även att man kommer att arbeta nära de lokala myndigheterna och räddningstjänsterna. 

Kostnaden för branden kommer huvudsakligen att täckas av Protectors återförsäkringsprogram, heter det i pressinformationen. 

Protector är etablerat i Storbritannien sedan 2015.