Etikett: Gunnar Andersson

Hur länge pågår en sjukskrivning? Seminarium i februari ger svar

Hur länge pågår en sjukskriven egentligen i Sverige? I februari presenterar Svensk Försäkring en undersökning om utbetalningstider för svenska sjukskrivningar. 

Undersökningen har genomförts av Försäkringstekniska Forskningsnämnden inom Svensk Försäkring. Rapporten presenteras den 9 februari av Gunnar Andersson, ordförande i FTN, och Rikard Bergström, sekreterare i FTN.

Syftet med undersökningen är att ge underlag för försäkringsbolagen för att bedöma hur lång tid en löpande utbetalning från en sjuk- eller premiebefrielseförsäkring förväntas pågå innan den avvecklas – på grund av att den försäkrade tillfrisknar, avlider eller att försäkringstiden löper ut. Data från ett stort antal försäkringsbolag har samlats in och ligger till grund för de modeller som har tagits fram.

Vid presentationen visas bland annat delar av den matematiska teorin bakom beräkningarna, och några förenklade exempel på hur de försäkringstekniska avsättningarna utvecklas för pågående sjukfall.