Etikett: Gunnar Axén

Allra: Revisorernas fel att årsredovisningarna lämnades in för sent

Expressen har rapporterat att Allra Sverige och Allra Pension har lämnat in sin årsredovisning för sent till Bolagsverket. Allra skriver i en kommentar till publiciteten att detta beror på att revisorerna i ett dotterbolag inte har fullgjort sitt arbete i tid. 

Årsredovisningarna lämnades till Bolagsverket den 30 november. Enligt regelverket skulle de ha lämnats senast den 31 juli.

Så här formulerar sig styrelseordförande Gunnar Axén i en presskommentar från Allra:

— Bakgrunden till detta är att revisorerna i ett dotterbolag utomlands – trots upprepade påpekanden och klargöranden av vilka allvarliga konsekvenser detta skulle kunna leda till – inte fullgjorde sitt arbete i tid. Det är således omständigheter utom vår kontroll som lett fram till den tråkiga situationen att åklagaren inlett en förundersökning om ”bokföringsbrott”, vilket det heter om man lämnar in årsredovisningen för sent.

— Jag är övertygad om att när vi får en möjlighet att redogöra för de omständigheter som förevarit och de åtgärder vi vidtagit för att undvika en för sen inlämning av årsredovisningen så kommer inte detta att kunna leda till några ytterligare åtgärder från myndighetens sida. Ingen har blivit delgiven misstanke om brott.

 

Kronofogden genomförde razzia mot Ernstbergers villa

Tidningen Expressen uppger att Kronofogden under tisdagsförmiddagen inledde en razzia mot Alexander Ernstbergers villa på Lidingö. Razzian höll på under hela åtta timmar. Enligt tidningen togs bland annat en helikopter i beslag. 

Enligt tidningen söks egendomen igenom på jakt efter värdeföremål som kan tas i beslag för att täcka kvarstadskravet på 242 miljoner kronor.

Kronofogdens beslag innebar bland annat att tio flyttkartonger med gods från villan kördes iväg efter razzian, med bland annat tavlor och möbler. Dessutom har enligt Expressen en helikopter tillhörande ett av Ernstbergers bolag tagits i beslag. 

Aktionen från Kronofogden grundar sig på att tingsrätten i samband med häktningen i förra veckan av Alexander Ernstberger även beslutade om kvarstad på värden upp till drygt 242 miljoner kronor. Det är detta belopp som Pensionsmyndigheten anser att Allra genom olika tvivelaktiga transaktioner via flera bolag har lurat premiepensionsspararna på.

Domstolen fattade även beslut om kvarstad kopplat till ett företag som Ernstberger har registrerat på sin hemadress. Beloppet för detta kvarstadsbeslut sattes till 50 miljoner kronor.

Tidigare under tisdagen uppgav Allras ordförande Gunnar Axén att Alexander Ernstberger lämnat uppdraget som VD för Allra, och att vice VD Christer Swaretz istället gått in som VD i bolaget. Under tisdagseftermidagen var dock fortfarande Alexander Ernstberger registrerad som VD för Allra, och något ärende om avregistrering hade ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Gunnar Axén korrigerade senare sitt uttalande, med att precisera att Alexander Ernstberger inte avgår formellt som VD, utan att förändringen bara innebär att vice VD tar över hans funktioner som VD under häktningstiden. 

Alexander Ernstberger har lämnat VD-funktionen i Allra

Allras grundare Alexander Ernstberger har lämnat posten som VD för bolaget. Det berättade Svenska Dagbladet på tisdagen.

Alexander Ernstberger häktades under förra veckan. 

Allras ordförande Gunnar Axén uppger nu att vice VD Christer Swaretz nu gått in som VD i bolaget. 

Christer Swaretz kom till Allra i december 2014. Tidigare var han bland annat vice VD på Oak Capital, som figurerar i åklagarens brottsutredning om Allra.

Gunnar Axén korrigerade senare sitt uttalande genom att precisera att Alexander Ernstberger inte avgår formellt som VD, utan att förändringen bara innebär att vice VD tar över hans funktioner som VD under häktningstiden. 

 

Pensionsmyndigheten publicerar sida med svar på Allra-frågor

Har jag nu förlorat alla mina pengar i Allra-skandalen? Kan jag sälja mina Allra-fonder fast de är borta från fondvalstorget? Pensionsmyndigheten publicerar i dag en webbsida om Allra-fonderna som försöker ge svar på de vanligaste frågorna!

Pensionsmyndigheten skriver bland annat att det finns risk för att order om försäljning av fondandelar dröjer något, eftersom andelsförsäljningar ”står på kö”. 

Klicka här för att komma till Pensionsmyndighetens sida med svar på frågor om Allra!

I det pågående ordkriget mellan Allra och Pensionsmyndigheten valde Allra i går också att publicera ett inlägg där ordförande Gunnar Axén bemöter några av de påståenden som Pensionsmyndigheten har kommit med de senaste dagarna, i sina inlagor i de pågående domstolsprocesserna.  

Klicka här för att läsa Allras svar på Pensionsmyndighetens anklagelser. 

Allra har också i dag publicerat ett slags dementi när det gäller Ekots rapportering om Allras dotterbolag i Dubai, där man bland annat påpekar att ingen inom Allra har delgivits misstanke om brott och att alla transaktioner i fonderna har skett i enlighet med gällande lagar och regler. 

Här hittar du Allras invändningar mot rapporteringen om Dubai-bolaget. 

 

Allra: Beslutet saknar lagligt stöd – vi kommer att överklaga!

Beslutet att slänga ut Allras fonder från premiepensionssystemet ligger utanför myndighetens behörighet och är fel i sak, säger Allra nu i en kommentar till Pensionsmyndighetens beslut. Allra planerar nu att överklaga beslutet så snart som möjligt. 

Enligt Allra ska beslutet överklagas till såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Allra avser dessutom att göra en anmälan till Konkurrensverket om ”missbruk av dominerande ställning”, heter det i Allras pressinformation.

I samband med överklagan och anmälan kommer bolaget begära att myndighetens beslut stoppas tills vidare.

– Det är med förvåning som jag tagit emot detta beslut. Det råder stor tveksamhet om detta beslut är fattat på korrekt rättslig grund. Utifrån att ha lyssnat till myndighetens motivering av beslutet kan jag inte komma ifrån känslan att Pensionsmyndigheten i första hand agerat utifrån medieuppgifter snarare än fakta. De har dessutom lagt till grund omständigheter som vi inte ens fått möjlighet att bemöta före beslutet. Vi kommer därför att överklaga Pensionsmyndighetens beslut, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i Allra, i en presskommentar.

Allra: Lagerstam och Thorsell var varken internationella eller oberoende

Allra fortsätter att slå tillbaka med näbbar och klor mot sina kritiker. I dag kommenterade Allra diskussionen om bakgrunden till att Catharina Lagerstam och Håkan Thorsell fick sluta som granskare. De var varken oberoende eller internationella, säger VD Alexander Ernstberger. 

Enligt Allra var det ordförande Gunnar Axén som fattade beslutet. Anledningen att avskilja Håkan Thorsell från uppdraget var, enligt Allra, att han är styrelseledamot i det konkurrerande företaget Söderberg & Partners. 

Med tanke på den hårda kritik som framförts offentligt om Allra, även av företrädare för Allras konkurrenter, var detta inte ett acceptabelt upplägg, säger Alexander Ernstberger i sin presskommentar.

– Syftet med att ha en oberoende, ja till och med internationell oberoende granskare är att Allra blivit hårt skandaliserat av artiklar i massmedier. Från Allras sida hela tiden sagt att vi välkomnar granskning men flödet av artiklar med hård kritik mot bolaget riskerar att bygga upp en förväntan att bolaget ska straffas lika hårt som kritiken varit. Vi känner oss faktiskt lite dömda på förhand. Därför har Gunnar Axéns ambition varit att granskningen ska ske av en internationell, oberoende granskare, som har de bästa förutsättningarna att titta på samtliga transaktioner på ett objektivt och rättssäkert sätt. Denna ambition har jag stött, säger Alexander Ernstberger avslutningsvis i pressinformationen från Allra.

Allra anklagas för bluffaffärer – ytterligare ledamöter lämnar styrelsen

Förmedlarbolaget Allra fortsätter att skapa rubriker. Svenska Dagbladet rapporterar i dag att ledamöterna Meg Tivéus, Karin Moberg och Marcus Tobiasson har lämnat styrelsen. Ordförande Gunnar Axén säger i en intervju att höga chefer i bolaget riskerar att få sparken. Ekot rapporterar att Allra kan ha genomfört bluffaffärer där Allra har köpt aktier till överpris via närstående bulvanbolag. 

Gunnar Axén berättar i intervjun att en internationell finansiell institution har inlett en granskning av Allra och att resultatet av den granskningen kan leda till förändringar i både bolagets organisation och ledning. Han förklarar också i intervjun med Svenska Dagbladet att ett skäl till de fortsatta avhoppen från bolagets styrelse är att en planerad börsintroduktion nu inte ser ut att bli av inom överskådlig framtid. 

Här kan du läsa artiklarna i Svd i sin helhet: 

https://www.svd.se/ordforanden-allra-chefer-kan-sparkas-ut

https://www.svd.se/fler-styrelseledamoter-flyr-allra

Uppgifterna om att Allra har genomfört två gravt överprissatta affärer kommer från Sveriges Radios ekoredaktion som har tagit del av dokument. Dokumenten sägs visa att vissa affärer med värdepapper har genomförts till kurser som har legat upp till 40 procent över marknadsvärdet, vilket innebär att spararna kan ha förlorat upp till 150 miljoner kronor. Affärerna ska ha genomförts år 2012 via ett företag med nära koppling till Allra; Oak Capital. Allras VD Alexander Ernstberger säger till Sveriges Radio att han själv inte varit inblandad i affärerna med Oak Capital, och att han inte har anledning att tro att något överpris har betalats.

– Jag har inte den kunskapen, utan jag litar på att mina medarbetare, förvaltarna där inkluderade, gör ett bra jobb och en bra research till de investeringar som de gör, säger han i radioinslaget.

 

Här läser du mer om anklagelserna om bluffaffärer i Allra:  

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6651189

Gunnar Axén utnämnd till ny styrelseordförande i Allra

Den tidigare moderate riksdagsledamoten Gunnar Axén har valts till ny arbetande styrelseordförande i Allra. Gunnar Axén har tidigare bland annat varit ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott, ledamot i Pensionsgruppen och styrelseledamot i Finansinspektionen.

Gunnar Axén träder omedelbart in som arbetande styrelseordförande och blir ytterst ansvarig för att driva det förändringsarbete som bolaget presenterade på torsdagen i syfte att återupprätta förtroendet för bolaget och verksamheten.

Ett av hans första officiella uppdrag i sin nya roll blir att överlämna och diskutera bolagets svar på de frågor som Pensionsmyndigheten ställde i förra veckan. 

– Med sin gedigna bakgrund, inte minst inom pensionsfrågorna, är Gunnar helt rätt person för att leda arbetet med de förtroendeskapande åtgärder som vi nu sjösätter, säger Allras koncernchef Alexander Ernstberger i en presskommentar till rekryteringen.

– Eftersom jag arbetat med pensionsfrågorna under en längre tid har jag ju följt den publicitet som varit runt bolaget. Jag kanske inte ställer upp på allt som skrivits om bolaget, men vill samtidigt vara tydlig med att den kritik som riktats mot fondernas avkastningsnivåer varit rättmätig, säger styrelseordförande Gunnar Axén i Allras pressinformation.

Allra har också lämnat information om sitt åtgärdsprogram för att försöka återupprätta förtroendet för verksamheten. Det här är de punkter som man avser att gå igenom: 

  • Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål
  • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare
  • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer för vad som gäller
  • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

– Jag vill vara tydlig – förtroendemässigt befinner sig Allra i ett allvarligt läge. Därför hoppas vi att dessa kraftinsatser kan bli ett viktigt steg på vägen mot att reparera förtroendet för bolaget, säger Gunnar Axén i en presskommentar. 

Åtgärdsprogrammet är utformat för att täcka fyra definierade områden:

  • Komma till rätta med fondernas avkastningsnivå
  • Minska antalet kundklagomål
  • Räta ut frågetecknen vad gäller koncernintern värdepappershandel
  • Öka tydligheten runt ifrågasatta transaktioner i utländska bolag