Etikett: Gunnar öhlund

ITP-upphandlingen: Movestic och Handelsbanken nya valbara bolag

Movestic och Handelsbanken är nya valbara försäkringsbolag inom fondförsäkring, efter Collectums senaste ITP-upphandlingen. SEB och AMF blir inte längre valbara inom fondförsäkring – däremot inom tradförsäkring. 

Upphandlingen har gällt vilka försäkringsbolag som ska vara valbara alternativ de kommande fem åren. De nya avtalen träder i kraft den 1 oktober 2018 och gäller till och med den 30 september 2023.

ITP-nämnden, med representanter från Svenskt Näringsliv och PTK, fattade i går den 8 mars beslut om vilka bolag som ska vara valbara. Inte helt överraskande är Alecta återigen ickevalsalternativet inom traditionell pensionsförsäkring för pensionssparare som inte gör något aktivt val.

I övrigt har fem bolag inom tradförsäkring och fem bolag inom fondförsäkring valts ut. Detta är en utökning av antalet bolag, tidigare har det endast varit totalt nio bolag – fyra tradbolag och fem fondförsäkringsbolag – att välja emellan. 

De fem utvalda tradbolagen är: Alecta, AMF, Folksam, SEB och Skandia. Här är SEB nytt valbart alternativ inom tradförsäkring. 

De fem utvalda fondförsäkringsbolagen är: Danica, Handelsbanken, Movestic, SPP och Swedbank. Av dessa är Movestic och Handelsbanken nya som valbara alternativ. SEB och AMF har tidigare varit valbara inom fondförsäkring, men kommer inte att vara det efter den nya upphandlingen. 

Enligt Collectum har genomsnittsavgiften på fonder sänkts, från 0,38 till 0,30 procent. Inom traditionell försäkring sänks genomsnittsavgiften från 0,23 till 0,18 procent. Även de fasta avgifterna sänks och ytterligare ett bolag har infört maxavgift.

– Det känns bra att vi kan pressa avgifterna ytterligare trots att de redan var så låga. Den här gången har vi också tagit ett steg till och fokuserat ytterligare på utbetalning, där vi ser att månadsutbetalningarna kan bli mer än 1 000 kronor högre för den som har ITP jämfört med den öppna marknaden, säger Collectums VD Gunnar Ölundh i en presskommentar.

Collectum kommer inom några veckor att presentera en rapport som visar effekterna av den fjärde upphandlingen. 

Upphandlingarna av tjänstepensionsförvaltare genomförs av Collectum på uppdrag av Svenskt Näringsliv och PTK. De tidigare upphandlingarna har genomförts 2007, 2010 och 2013.