Etikett: Halmstad Fastighets AB

Protector vann i miljontvist mot Halmstads Fastighets AB

Nej – bara för att du tecknar en fullvärdesförsäkring, är det inte solklart att försäkringen kan falla ut med fulla värdet. Det framgår av en dom i ett mål där Halmstads Fastighets AB stämt Protector Försäkring sedan bostadsbolaget drabbats av omfattande översvämningar.

Den 19 augusti 2014 är ett datum som sent ska glömmas i Getinge i Halmstad kommun.

Det omfattande regnet slog ut avloppssystemen. Skolor och förskolor tvingades stänga.

Trots intensiva insatser med sandsäckar och länspumpar spolades järnvägsvallar bort, bilvägar hamnade under vatten och bostadshus blev helt översvämmade.

Inte roligt för Getingeborna.

På det kommunala bostadsbolaget Halmstad Fastighets AB trodde man i alla fall att man hade sitt på det torra. Bara några månader tidigare hade man tecknat en fullvärdesförsäkring för sina fastigheter.

Men när skadan anmäldes, visade det sig att företagets försäkringsbolag Protector menade att det fanns en övre gräns för just översvämningsskador på 4 miljoner kronor per försäkringsställe.

Halmstad Fastighets AB ansåg däremot att eftersom försäkringen var en fullvärdesförsäkring, så kunde det inte finnas några sådana beloppsgränser.

Tvisten hamnade i domstol. En av huvudfrågorna var om Protector skulle betala försäkringsersättning som motsvarar den faktiska egendomsskadan och den faktiska hyresförlusten – eller om ersättningsskyldigheten för respektive skada och förlust var begränsad till 4 miljoner kr.

När Stockholms tingsrätt avkunnade sin dom i oktober 2016 gick domstolen på försäkringsbolagets linje. En fullvärdesförsäkring ger inte alltid försäkringstagaren det fulla värdet. Och i det här fallet var ersättningen var begränsad till 4 miljoner kronor vid översvämningsskador, konstaterade domstolen. 

Halmstads Fastighets AB överklagade till hovrätten, men inte heller där fick man rätt. I en dom som föll i slutet av förra året har hovrätten fastställt tingsrättens dom. 

Vill du ta del av hela domen? Du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang kan klicka här för att läsa mer!