Etikett: Handboll

Folksam: Farligaste lagidrotten är – handboll!

Handboll är den lagidrott där utövarna som löper störst risk att skada sig. Det visar statistik över idrottsskador, sammanställd av Folksam. Statistiken visar också att knäskador är den typ som dominerar, men att det är möjligt att förebygga med rätt träning. 

Varje år skadas uppskattningsvis 100 000 idrottsutövare i landet.

Folksam har undersökt akuta skador inom fotboll, innebandy, handboll, basket och ishockey. Undersökningen visar att risken att skadas är störst inom handboll och lägst inom innebandy.

Skadestatistiken visar också att i fyra av de fem mest populära lagidrotterna är det knäskador som dominerar när det gäller skador som leder till varaktiga besvär.

– Även om det finns variationer inom de fem idrotterna så är knän mest utsatta för skador som ger bestående besvär. Skadeförebyggande arbete på nationell nivå bör därför fokusera på framför allt knäskador. Det behövs även extra fokus på tand- och ögonskador inom handboll, innebandy och ishockey, säger Malin Åman, idrottsskadeforskare för Folksam och GIH, och ansvarig för studien som gjorts inom forskningssamarbetet, i en presskommentar.

Ett program med förebyggande övningar som Folksam rekommenderar är träningsprogrammet Knäkontroll, som enligt Folksam har visat sig minska skaderisken med upp till 64 procent för unga fotbollstjejer.