Etikett: Hans Sterte

Hans Sterte lämnar Skandia – ny chef för Alectas Kapitalfövaltning

Alecta meddelar i dag att Hans Sterte blir ny chef för Alectas kapitalförvaltning. Han kommer närmast från en motsvarande roll på Skandia, och tillträder tjänsten under det första kvartalet 2018.

Hans Sterte är född 1961. Han har tidigare även arbetat på Länsförsäkringar, på Handelsbanken, och Erik Penser Fondkommission samt inom Finansdepartementet och på Riksbanken.

– Jag är väldigt glad att kunna välkomna Hans som ny chef för Alectas Kapitalförvaltning. Hans långa erfarenhet som ledare i olika typer av organisationer och hans djupa kunskap inom kapitalförvaltning blir mycket värdefulla för Alecta och för utförandet av Alectas uppdrag, säger Magnus Billing, VD för Alecta, i en presskommentar.

Vid utgången av det andra kvartalet 2017 förvaltade Alecta cirka 800 miljarder kronor.

Alectas kapitalförvaltningsmodell – med aktiv förvaltning och direkt ägande i drygt 100 bolag – kommer enligt Alecta att ligga fast i nuvarande utformning.

Tony Persson har varit tillförordnad kapitalförvaltningschef på Alecta, sedan maj då Per Frennberg lämnade efter oenighet kring planerna på att effektivisera förvaltningen. Tony Persson kommer att gå tillbaka till rollen som chef för ränte- och strategigruppen efter det att Hans Sterte tillträtt. 

Skandia: 3,4 procents avkastning i tradlivportföljen första halvåret

Under första halvåret i år uppvisade Skandias traditionella livportfölj en avkastning på 3,4 (2,5) procent. Det framgår av Skandias kvartalsrapportering i dag på morgonen. 

– Den främsta bidragskällan till den positiva avkastningen under årets första hälft är den höga avkastning som vi fått på våra noterade aktier i portföljen. Investeringarna i svenska- och tillväxtmarknadsaktier utvecklades bäst och noterade en uppgång på drygt 10 procent under halvåret, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning i en kommentar till resultatet.

– Våra alternativa tillgångar gav även de ett gott positivt bidrag till avkastningen där private equity, infrastruktur och krediter gav positiva bidrag medan vår råvaruportfölj bidrog negativt. Fastigheter hade en fortsatt stark utveckling i spåren av den starka svenska fastighetskonjunkturen.

Enligt Skandia visade andra kvartalet fortsatt god försäljning inom både traditionellt förvaltad sparförsäkring och fond-/depåförsäkring.

– De försäljningstrender som vi kunde se redan under första kvartalet, med bland annat stort inflöde till traditionellt förvaltad affär drivet av hög återbäringsränta, höll i sig under andra kvartalet. Glädjande är också att fondförsäkringsaffären inom tjänstepension fortsätter att utvecklas starkt, vilket bland annat drivs av de höga betyg vårt erbjudande fått i externa utvärderingar. Försäljningen av fondförvaltad tjänstepensionsförsäkring ökade hela 28 procent under det första halvåret, säger Skandias koncernchef Frans Lindelöw i sin presskommentar.

Nyckeltal för Skandia, första halvåret 2017 (motsvarande period 2016 inom parentes) 

 • Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 3,4 (2,5) procent under året. Femårsgenomsnittet uppgick till 8,2 procent.
 • Koncernens förvaltade kapital uppgick till 633 miljarder kronor, jämfört med 607 miljarder kronor föregående år. Den svenska traditionella portföljen stod för 415 miljarder kronor och svensk fond och depåförsäkring för 159 miljarder kronor.
 • Inbetalda premier uppgick till 22 647 (18 212) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 12 851 (9 865) miljoner kronor.
 • Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkringar på den svenska marknaden uppgick till 2 817
  (2 168) miljoner kronor, varav försäljningen av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige stod för
  1 864 (1 463) miljoner kronor och försäljningen av fond-och depåförsäkring för 953 (705) miljoner kronor.

2,5 procents avkastning i Skandia Liv första kvartalet

Totalavkastningen i Skandias traditionella livportfölj uppgick till 2,5 procent under det första kvartalet. Det framgår av Skandias kvartalsrapportering idag på morgonen. 

Enligt Skandia är tillväxtsmarknadsaktier det tillgångslag som har utvecklats bäst under perioden. Ränteportföljen däremot minskade något i värde till följd av den allmänna ränteuppgången som skedde under kvartalet. Investeringar i råvaror backade med drygt 2 procent.

– Vi har haft en bra start på året och särskilt väl har våra innehav i noterade och onoterade aktier utvecklats. Investeringarna i tillväxtmarknadsaktier gick bäst med en uppgång på nästan 10 procent under kvartalet, säger Hans Sterte, chef för Skandias kapitalförvaltning, i en presskommentar.

Skandia rapporterar också att försäljningen ökar kraftigt inom såväl traditionell livförsäkring som fond- och depåförsäkring. Totalt ökade den viktade försäljningen med 40 procent jämfört med första kvartalet 2016.

Nyckeltal för Skandia, första kvartalet 2017 (motsvarande period 2016 inom parentes)

 • Totalavkastningen för traditionell förvaltning uppgick till 2,5 (-0,2) procent under året. Femårsgenomsnittet uppgick till 8,1 procent.
 • Koncernens förvaltade kapital uppgick till 624 miljarder kronor, jämfört med 607 miljarder kronor vid årsskiftet. Den svenska traditionella portföljen stod för 416 miljarder kronor och svensk fond- och depåförsäkring för 158 miljarder kronor.
 • Koncernens utlåning uppgick till 57,1 miljarder kronor, jämfört med 56,7 miljarder kronor vid årsskiftet.
 • Solvensgraden uppgick till 171 jämfört med 167 procent vid årsskiftet och den kollektiva konsolideringsgraden uppgick till 112 jämfört med 111 procent vid årsskiftet.
 • Inbetalda premier uppgick till 10 889 (8 558) miljoner kronor för koncernen varav premier för traditionell förvaltning på den svenska marknaden uppgick till 6 171 (4 666) miljoner kronor.
 • Den viktade nyförsäljningen för sparförsäkringar på den svenska marknaden uppgick till 1 349
 • (961) miljoner kronor, varav försäljningen av traditionellt förvaltad försäkring i Sverige stod för 896 (641) miljoner kronor och försäljningen av fond-och depåförsäkring för 453 (320) miljoner kronor.