Etikett: Harry Wide

ProSkandias frontalangrepp mot pensionssystemet

Dagens svenska pensionssystem fungerar inte! Nu krävs ett pensionspolitiskt råd som granskar pensionssystemet, på motsvarande sätt som det finanspolitiska rådet ser över finanspolitiken. 

Det skriver företrädare för intresseorganisationen ProSkandia i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter, där man går till frontalangrepp mot bristerna i det svenska pensionssystemet – och bristen på samlad politik för pensionerna i Sverige. 

ProSkandia framför kritik framförallt på tre punkter: 

De offentliga pensionerna räcker inte. ProSkandia pekar på att personer födda på 1980-talet kommer att få i snitt 43 procent av slutlönen genom det offentliga pensionssystemet. 

Alla får inte tjänstepension. Slutresultatet av tjänstepensionen kommer att bli värre än vad de flesta väntar sig. Men det stora problemet här är att så många – 450 000 anställda och 63 000 småföretagare – helt saknar tjänstepension. 

Finansdepartementet har förstört privat pensionssparande. ProSkandia beskriver att finansdepartementets klåfingrighet har förstört marknaden för det svenska pensionssparandet. Avdragsrätten har avskaffats utan att ersättas av någon annan uppmuntran till långsiktigt pensionssparande. 

Artikeln är undertecknad av ProSkandias ordförande Leif Hansson och av styrelseledamöterna Sophie Nachemson-Ekwall och Harry Wide.