Etikett: Helén Källholm

Svenska Kyrkan tecknade nytt helt premiebestämt pensionsavtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation meddelade i dag att man tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Det nya pensionsavtalet träder i kraft den 1 januari 2018 och gäller alla medarbetare födda 1959 eller senare.

Den stora skillnaden jämfört med det tidigare avtalet är att även pensionen för lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp (38 438 kr/månad) förändras från förmånsbestämd till premiebestämd. Det nya pensionsavtalet är helt premiebestämt. För de allra flesta medarbetare innebär det att pensionsplanen egentligen inte förändras, eftersom de har en lön under 7,5 IBB och därmed redan nu omfattas fullt ut av enbart premiebestämd pension. 

– Det är glädjande att äntligen ha tecknat ett modernt pensionsavtal för Svenska kyrkan, säger Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, i en presskommentar.

Den som är född 1959–1978, som är eller har varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt dagens avtal, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 procent av utfallet av nuvarande pensionsavtal. Den exakta nivån på garantin beror på medarbetarens ålder.

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går därmed kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

Överenskommelsen om nytt pensionsavtal tecknas mellan å ena sidan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och å andra sidan arbetstagarorganisationerna Vision, Kommunal, Akademikerförbundet SSR och Jusek med förtecknade förbund, Kyrkans Akademikerförbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Här kan du läsa mer om det nya pensionsavtalet!