Etikett: Helena Lindberg

Var finns risken?! Så vill Riksrevisionen utveckla Orange rapport

Hur påverkas framtidens pensioner av ekonomiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemet? Sådana riskanalyser vill Riksrevisionen se mer av i Pensionsmyndighetens Orange rapport om pensionssystemets utveckling. 

 

Riksrevisionen har granskat Pensionsmyndighetens redovisning av inkomstpensionssystemets finansiella ställning och långsiktiga utveckling – den så kallade Orange rapport – för år 2015.

Granskningen visar att redovisningen i Orange rapport i stort är ändamålsenlig, men att det finns ett antal områden där förbättringar kan göras.

Bland annat skulle redovisningen av effekter på ekonomisk standard för dagens och morgondagens pensionärer kunna bli bättre.

– Enligt vår bedömning finns det anledning att utveckla informationen i Orange rapport så att den bättre beskriver till exempel hur framtida pensionsnivåer påverkas för olika grupper, säger riksrevisor Helena Lindberg i en presskommentar.

Riksrevisionen föreslår att redovisningen av pensionssystemet ska ta större hänsyn till rådande konjunkturläge, och till olika typer av ekonomiska och demografiska trender som riskerar att försvaga pensionssystemets finansiella ställning. Riskanalyser som omfattar dessa perspektiv är därför viktiga, anser Riksrevisionen.

– En mer utvecklad redovisning skulle ge beslutsfattare ett mer komplett underlag som även belyser pensionssystemets sociala hållbarhet, säger projektledare Anna Hessel.

Här kan du läsa hela Riksrevisionens rapport. 

Och här kan du ta del av Pensionsmyndighetens senaste Orange rapport.