Etikett: Helpline ab

Försäkringsutveckling stäms av Helpline på 650 000 kronor

Helpline AB – ett företag som arbetar med bland annat system för finans och försäkring – har stämt förmedlarbolaget Försäkringsutveckling Sverige AB på 650 000 kronor. 

Försäkringsutveckling Sverige AB – eller FUAB – är ett förmedlarbolag fokuserat på gruppförsäkring. 

Tvisten vid Stockholms tingsrätt gäller användandet av ett försäkringssystemet som tagits fram av Helplines ägare Henrik Skarbrandt och som nu ägs av hans bolag Helpline AB. 

Henrik Skarbrandt arbetade för FUAB från den 27 juni 2016 till mars 2017. Bland annat använde han, enligt stämningsansökan, sitt egenutvecklade system ”Visby” i arbetet för FUAB. Under perioden juni–oktober 2016 utgick ingen lön, Skarbrandt hade enligt stämningsansökan istället fått uppfattningen att ersättning skulle ske i form av delägarskap i FUAB. Något sådant delägarskap blev det dock aldrig.

I februari 2017 slutade Skarbrandt på FUAB. I stämningsansökan sägs att orsaken till uppsägningen var att han inte fått någon lön för perioden juni–oktober 2016 och heller inte fått ersättning för användandet av Visby. Ett muntlig avtal i samband med uppsägningen innebar – enligt stämningsansökan – att Skarbrandt skulle få retroaktiv ersättning för användandet av Visby, och att det skulle betalas ut både licensersättning och arbetsersättning för kommande tid. En faktura skickades på de överenskomna beloppen, totalt cirka 500 000 kronor, men FUAB begärde anstånd med en del av betalningen. Parterna kom då, enligt stämningsansökan, överens om en avbetalningsplan.   

I maj förra året sade FUAB upp avtalet med Skarbrandt, och framförde att man bestred fakturorna. Efter en diskussion med FUAB om betalningen av fakturorna har nu Helpline valt att stämma FUAB.  

Till saken hör att FUAB tidigare har stämt Skarbrandt i två parallella mål. Enligrt FUAB:s stämning mot Skarbrandt är FUAB ägare till datasystemet som Skarbrandt arbetade i, och FUAB begär därför tillbaka den licensavgift som redan har betalats ut, samt delar av den lön Skarbrandt fått. Helpline begär att de olika tvisterna ska hanteras gemensamt av domstolen. 

FUAB hade under 2017 en omsättning på 11,1 miljoner kronor och ett resultat efter skatt på 0,3 miljoner kronor.