Etikett: Henrik Grønborg

Vinstmaskinen! Trygs combined ratio sjönk till 84,4 procent 2017

Den danska Tryg-koncernen sänkte under 2017 sitt combined ratio till 84,4 procent att jämföra med 85,3 procent under 2016. Det framgår av bolagets rapport som publicerades i dag på morgonen. Verksamheten i Sverige ökade 2017 premievolymen till knappt 1,5 miljarder DKK.

Enligt Tryg ser styrelsen det som mycket tillfredsställande att de finansiella målen för 2017 har uppnåtts. 

Resultatet före skatt uppgick till 3 239 miljoner DKK vilket motsvarar en ökning med 1,7 procent i lokal valuta. 

Under årets fjärde kvartal uppgick resultatet före skatt till 685 (650) miljoner DKK. Combined ratio under kvartalet låg på 86,0 (87,6) procent.

Av rapporten framgår också att bolaget för första gången på över tio år ser en positiv utveckling av antalet kunder både inom privat och företag i alla nordiska länder. 

Affärsområde Sverige – det vill säga i huvudsak Moderna – hade under 2017 ett combined ratio på 88,1 (90,7) procent. Under fjärde kvartalet uppgick combined ratio i Sverige till 91,3 (92,9) procent.

Premievolymen för affärsområde Sverige uppgick 2017 till 1 487 (1 348) miljoner DKK. Det försäkringstekniska resultatet steg till 171 (120) miljoner DKK. Under fjärde kvartalet låg premievolymen på 355 (337) miljoner DKK och det försäkringstekniska resultatet på 30 (23) miljoner DKK. 

• Tryg meddelade också i dag att Johan Kirstein Brammer utnämnts till Chief Commercial Officer och  till ledamot i Trygs direktion. Han har närmast tidigare varit ansvarig för privatmarknad i Tryg i Danmark. Henrik Grønborg, i dag VD för Alka, har utnämnts till ny direktör för Privat Danmark. Han kommer även att ha fortsatt ansvar för Alka. Trygs direktion består efter förändringen av koncernchef Morten Hübbe, COO Lars Bonde, CFO Christian Baltzer och CCO Johan Kirstein Brammer