Etikett: Högskolkan i Gävle

Länsförsäkringar anslår 2 Mkr för effektivare revision med AI

Länsförsäkringar har anslagit 2 miljoner kronor för att effektivisera sin revision med hjälp av AI. Det framgår av information från Högskolan i Gävle som nu kommer att genomföra ett tvåårigt forskningsprojektet hos Länsförsäkringar.

Tanken är att frigöra personal som i dag arbetar med tråkiga rutinuppgifter, så att de i stället kan fokusera på bättre revision och hjälpa företaget att bli bättre.

— Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, i en kommentar till projektet.

En tanke är att datorn ska lära sig att förstå även sådant som revisorn inte kan berätta om, det vill säga den intuitiva kunskapen, och på så vis bygga upp en sorts intuitiv kunskap.

— Förenklat kan man säga att istället för att ge exakta instruktioner till datorn om vad den ska göra, kommer vi att programmera den till att förstå problem och lösa dem på egen hand, säger Jan Svanberg i informationen från Högskolan i Gävle.

Förutom från Högskolan i Gävle finns projektdeltagare från Mitt universitet, West Virginia University, Stockholms universitet och KTH. Av informationen från Högskolan i Gävle framgår inte om det är Länsförsäkringar AB eller Länsförsäkringar Gävleborg som har anslagit pengarna.

Här kan du läsa mer om projektet med AI och revision