Etikett: hovrätten för nedre norrland

Moderna förlorade domstolstvist om 15,8 Mkr efter brand i soffa

Moderna Försäkringar har förlorat ett mål vid Hovrätten för Nedre Norrland, där man stämt Jämtland Räddningstjänstförbund på 15,8 miljoner kronor. Tvisten gäller en brand i en soffa som blossade upp på nytt efter att räddningstjänsten först varit på plats för att släcka elden. 

Den 14 april 2014 larmades räddningstjänsten i Östersund av en lägenhetsinnehavare som upptäckt att det brann i en soffa. Räddningstjänsten var snart på plats för att släcka elden och sprutade bland annat vatten på brandhärden. Efter att ha varit på plats under en timme åkte brandkåren därifrån.

Men det bar sig inte bättre än att branden bara några minuter senare blossade upp på nytt i soffan. Branden var snabbt fullt utvecklad och spred sig till vinden och till andra lägenheter i fastigheten.

Fastighetsbolaget Diös fick ersättning från försäkringsbolaget Moderna för sina kostnader för rivning, sanering, uttorkning, återuppbyggnad av stommen, och hyresförlust på fastigheten.

Försäkringsbolaget menade att räddningstjänsten agerade vårdslöst när man släckte elden i soffan första gången. Enligt Moderna borde man bland annat ha kontrollerat branden i soffan mer noggrant och tagit bort den eldhärjade soffan från lägenheten. Därför valde Moderna att stämma Räddningstjänsten på de 15,8 miljoner kronor som man betalat ut i skadeersättning.

’I en första vända beslutade tingsrätten i Östersund att gå på räddningstjänstens linje eftersom man ansåg att det inte gick att visa att räddningstjänsten agerat vårdslöst. Moderna överklagade domen till hovrätten i Sundsvall.

Hovrätten gör nu i sin dom samma bedömning som tingsrätten — det inte går att slå fast att räddningstjänsten agerade vårdslöst.

Moderna ska därför nu ersätta rättegångskostnaderna i hovrätten för Jämtland Räddningstjänstförbund, sammanlagt 83 000 kronor. Till det kommer rättegångskostnader på 238 000 kronor i tingsrätten.

Här kan du som har ett Sak & Liv Premium-abonnemang ta del av domen i hovrätten.