Etikett: HQ

HQ AB försattes i konkurs på egen begäran

HQ AB meddelar i dag att bolaget har försatts i konkurs på egen begäran. 

Bolaget hade tidigare krävt skadestånd av den gamla ledningen för HQ Bank, med finansmannen Mats Qviberg i spetsen. Man ansåg att den tidigare ledningen var ansvarig för kraschen i HQ Bank år 2010, och krävde sammanlagt 5 miljarder kronor i skadestånd.

Nyligen föll domen där HQ AB förlorat i tingsrätten i tvisten med den tidigare ledningen.

Anledningen till att bolaget nu försätts i konkurs är att man konstaterar att det inte är möjligt att få in de pengar som behövs för att betala motpartens rättegångskostnader.

Så här skriver bolaget i ett pressmeddelande: 

”Styrelsen för Bolaget har i dag, sedan det blivit uppenbart att förutsättningar saknas att få in nödvändigt kapital i Bolaget för att ställa säkerhet för motparternas rättegångskostnader, beslutat att inge en egen ansökan om Bolagets försättande i konkurs då Bolaget befinner sig på obestånd. Stockholms tingsrätt har beslutat att Bolaget skall försättas i konkurs, och till konkursförvaltare förordnat advokaten Bill Kronqvist, Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.”