Etikett: If Vahinkovakuutusyhtiö

Nu har Ifs finländska dotterbolag upplösts efter fusionen

Ifs dotterbolag i Finland – If Skadeförsäkringsbolag AB, eller på finska If Vahinkovakuutusyhtiö Oy – har nu upplösts efter det att den gränsöverskridande fusionen med svenska If Skadeförsäkring AB (publ) har genomförts fullt ut. 

Det har varit mycket skriverier under året om hur Nordeas styrelse har beslutat att flytta bolagets juridiska hemvist från Stockholm till Helsingfors. 

I all tysthet har också en juridisk förändring inträffat när det gäller ett annat bolag i Sampokoncernen. Men här har den juridiska hemvisten på sätt och vis flyttats i motsatt riktning – från Helsingfors till Stockholm. Det handlar om Ifs finländska dotterbolag If Skadeförsäkringsbolag AB, eller på finska If Vahinkovakuutusyhtiö.

Till skillnad från övriga i Danmark och Norge – där verksamheten har drivits genom en filial för Ifs Stockholmsbolag – har Finland haft sitt eget If-dotterbolag ända sedan starten av If-koncernen. 

Men nu är det slut med det.

If ansökte i mars i år om att fusionera sitt finländska dotterbolag med det svenska systerbolaget If Skadeförsäkring AB.

Fusionen är nu fullt ut genomförd och det finländska bolaget har upplösts. 

Bokfört värde för det finländska bolaget var vid årsskiftet 4,4 miljarder kronor. Det bokförda värdet för If Skadeförsäkring AB uppgår till 12 miljarder kronor.