Etikett: inger johannisson

Pensionsmyndigheten: 5 400 Mdr kronor i pensionskapital

Svenska folket hade vid utgången av år 2016 ett förvaltat pensionskapital på 5 400 miljarder kronor. Det rapporterar Pensionsmyndigheten i sin rapport ”Sveriges pensioner 2005-2016”. 

Rapporten beskriver utvecklingen av pensionsbeloppen för den allmänna inkomstgrundade pensionen, tjänstepensionen samt den avdragsgilla privata pensionen. Enligt rapporten ökade det samlade förvaltade pensionskapitalet med 400 miljarder kronor till 5 400 miljarder kronor 2016.

– Under 2016 så utgjorde det förvaltade kapitalet inom den allmänna pensionen cirka 43 procent av det samlade pensionskapitalet, och där buffertkapitalet stod för 25 procentenheter och premiepensionskapitalet stod för 19 procent. Tjänstepensionen utgjorde 48 procent av det samlade kapitalet, säger Inger Johannisson, analytiker vid Pensionsmyndigheten som tagit fram rapporten, i en presskommentar. 

Både inbetalningar och utbetalningar av pensionskapital ökade under år 2016, och uppgick till 470 miljarder kronor respektive 425 miljarder kronor. 

Här kan du ta del av hela rapporten.  

Så kan Sverige få bättre statistik över tjänstepensionerna

Vad behövs för att kunna leverera intressant statistik om svenska tjänstepensioner? Det har Pensionsmyndigheten undersökt, på regeringens uppdrag. 

I rapporten redovisar Pensionsmyndigheten två förteckningar över uppgifter som bör ingå i en framtida tjänstepensionsdatabas.

Den första förteckningen avser uppgifter om enskilda individers tjänstepensioner, den andra fångar in övergripande tjänstepensionsuppgifter som aggregerade individuppgifter och uppgifter på organisationsnivå.

Myndigheten bedömer att båda kategorier av information är relevanta inom ramen för uppdraget i regleringsbrevet. 

– De variabler vi valt att ta med är relativt detaljerade och avsedda att ge en bättre förståelse för vilka uppgifter som bör inhämtas för att bygga upp ett gediget faktaunderlag för analyser av tjänstepensionsområdet, säger Inger Johannisson, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning, i en presskommentar. 

Myndigheten skriver i rapporten att de föreslagna förteckningarna är tillräckliga för att fungera som utgångspunkt för en eventuell framtida lagreglering. Däremot är förteckningarna inte tillräckliga som underlag för att påbörja den praktiska uppbyggnaden av en tjänstepensionsdatabas. 

Pensionsmyndigheten menar också att tjänstepensionsdata bör kunna kopplas till exempelvis registerdata som tillhandahålls av SCB. På så sätt skulle kostnaderna för uppbyggnaden av databasen kunna hållas nere samtidigt som analysmöjligheterna både fördjupas och breddas.

– Det är viktigt att kunna följa utvecklingen även inom detta område. För den del av befolkningen som är pensionärer utgör tjänstepensionen en viktig, och på sikt allt viktigare, källa till försörjning. Tjänstepensionskapitalet utgör dessutom en stor del av de svenska hushållens förmögenhet, i dagsläget cirka 30 procent av hushållens finansiella tillgångar, säger Inger Johannisson. 

Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens hela rapport!