Etikett: ingrid petersson

Så ska arbetsskadeförsäkringen bli rättvis och jämställd!

Inför en särskild rehabpeng vid arbetsskada, som betalas ut under högst tolv månader i samband med rehabilitering. Det är ett av förslagen på hur arbetsskadeförsäkringen ska kunna bli mer rättssäker och jämlik. 

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll tog under tisdagen emot betänkandet från Utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada.

Enligt utredaren Ingrid Petersson är kunskapen om kvinnors arbetsskador i dagsläget lägre än för mäns arbetsskador. Det kan leda till att kvinnor inte beviljas arbetsskadeförsäkring i samma utsträckning.

Utredningen föreslår nu en ny ersättning och stärkt kunskap i bedömningarna.

– Arbetsskadeförsäkringen är inte anpassad till dagens arbetsmarknad. Skillnaden mellan män och kvinnor är för stor, ditt kön ska inte avgöra möjligheten till att få din skada erkända som arbetsskada. Den som skadar sig på jobbet ska ha rätt till stöd, hjälp och ersättning, säger Annika Strandhäll i en presskommentar till utredningen.

Det här är några av förslagen i utredningen: 

  • Inför ny ersättning! Utredaren föreslår införandet av rehabiliteringspenning vid arbetsskada. Rehabpenning vid arbetsskada kunna betalas ut i max 12 månader.
  • Forska mer om arbetsskador! Särskilt forskning om hur arbetsmiljön påverkar hälsa och välbefinnande i kvinnodominerade yrken.
  • Indexera ersättningen! Indexering av ersättningen ska göras med inkomstindex, så att den skadade ska få full kompensation för den ekonomiska förlust som arbetsskadan lett till.

Här kan du ta del av hela utredningsförslaget. 

Framtidens arbetsskadeförsäkring presenteras i morgon!

I morgon kl 16.30 tar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll emot utredningen om en mer jämställd och rättssäker försäkring vid arbetsskada.

Utredningen påbörjades i februari förra året. Utredare är Ingrid Petersson, till vardags generaldirektör för det statliga forskningsrådet Formas.

Målet är enligt direktiven att uppnå en mer jämställd och rättssäker arbetsskadeförsäkring. En aspekt som lyftes fram var att män tycks ha lättare att få sjukdom och andra skador godkänd som arbetsskada. Fyra av tio män, men bara drygt två av tio kvinnor får sina anmälda arbetsskador godkända. 

Utredaren fick även i uppdrag att se närmare på varför antalet ansökningar om livränta sjunker, och att föreslå förtydligade regler om arbetsskada vid mobbning.

 

Här kan du läsa regeringens utredningsdirektiv.