Etikett: Intacta

123 Pension AB – ytterligare ett Intactabolag försatt i konkurs

Företaget 123 Pension AB har försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt. Bolaget har ingått i Intactagruppen och var tidigare moderbolag till Aktiebolaget dp försäkring som stod bakom tjänsten dinapensioner.se.

Dotterbolaget Aktiebolaget dp försäkring förvärvades under förra året av Solidar, men försattes i konkurs i februari i år. 

Intactagruppen har varit indraget i en rad olika tvister de senaste åren. 

Intacta Kapital, som arbetade med ekonomisk rådgivning och bland annat förmedlat tjänstepensionen och andra försäkringslösningar, försattes i konkurs hösten 2016. Flera av bolagets kunder har då krav på stora belopp. Bland annat uppmärksammades att skådespelaren Johan Rabaeus produktionsbolag krävde 3,4 miljoner kronor från Intacta Kapital.

123 Pension AB hade år 2016 en omsättning på 11,7 miljoner kronor och ett resultat på 5,0 miljoner kronor. Styrelsen för 123 Pension AB har utgjorts av Daniel Aspelin

Konkursförvaltare är advokat Magnus Cederlöv vid Gunnar Holst Cederlöv Advokatbyrå. Edgångssammanträde hålls den 31 juli. 

Intactabolaget dp försäkring i konkurs i februari

Aktiebolaget dp försäkring försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt den 20 februari. Bolaget har varit en del av den skandalomsusade Intactakoncernen. 

Bolaget trädde i likvidation så sent som den 17 januari. Även ägarbolaget Intacta Holding AB påbörjade då likvidation. Före likvidationen utgjordes styrelsen i Aktiebolaget dp försäkring av Daniel Aspelin.

Aktiebolaget dp försäkring stod tidigare bakom tjänsten dinapensioner.se. 

Dinapensioner.se – som förvärvades av Solidar under förra året – beskrivs som en webbaserad tjänst där kunden får en snabb och enkel överblick av sitt pensionssparande, kapitalförsäkringar, sjuk-, och livförsäkringar. När Solidar förvärvade tjänsten uppgavs att den hade cirka 30 000 kunder. 

Pengarna är slut – Intacta Kapital försätts i konkurs

Intacta Kapital har försatts i konkurs vid Stockholms tingsrätt.