Etikett: Investment AB Öresund

Öresund utökar sitt ägande i INSR Insurance Group

Investment AB Öresund har utökat sitt ägande i norska försäkringsbolaget INSR Insurance Group ASA. 

Den gångna veckan har Öresund köpt 30 000 aktier i bolaget för 7,96 NOK per aktie. Därigenom äger Öresund totalt 33 530 000 aktier, motsvarande 24.89 procent av bolaget. Investeringen motsvarar knappt 5 procent av kapitalet i Öresund.

Investment AB Öresund har sitt ursprung i Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund som bildades 1890. År 1961 såldes försäkringsverksamheten till Skandia och koncernen ombildades till ett investmentbolag. Styrelseordförande är finansprofilen Mats Qviberg.