Etikett: ivar martinsen

If satsar på internambassadörer för ökad mångfald

För att säkerställa att alla på If har samma möjligheter – oavsett kön, etnicitet, ålder och religion – har If beslutat sig för att utbilda internambassadörer för mångfald.

If har arbetat de senaste två åren för att uppmärksamma problemet att fördomar kan påverka valet av medarbetare.

Nu tar man ett steg vidare genom att rekrytera och utbilda internambassadörer som under fyra månader får använda delar av sin arbetstid till att delta i seminarier, föra diskussioner med chefer i sin närhet samt utveckla egna metoder för att utmana organisationen kring den här problemställningen.

– På If vill vi ha en inkluderande arbetsmiljö med en stor mångfald. På det sättet stärker vi vår konkurrenskraft genom att bli bättre på att attrahera, utveckla och behålla den bästa och mest kompetenta personalen, säger Ivar Martinsen, affärsområdeschef för Ifs företagssegment, i en presskommentar.