Etikett: IVL

Svensk Försäkring och IVL ska kartlägga kommunernas klimatarbete

Svensk Försäkring meddelar i dag att man för fjärde gången genomför en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners arbete med klimatanpassning. Kartläggningen sker i samarbete med IVL Svenska Miljöinstitutet.

Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner och syftar till att undersöka hur långt kommunerna har kommit i sitt arbete med klimatanpassning. Resultaten ska ligga till grund för en jämförelse och rankning av kommunernas klimatanpassningsarbete. Det kommer också att vara en uppföljning av resultaten från tidigare år.

– Genom att sprida goda exempel och lyfta fram ett användbart verktyg hoppas vi också att undersökningen kan ge stöd till kommuner som önskar arbeta mer systematiskt med klimatanpassning, säger Hanna Matschke Ekholm, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som genomför undersökningen, i en presskommentar.

Enkäten kommer att skickas ut den 28 januari. Resultaten och rankningen kommer senare i år att offentliggöras och presenteras i en rapport.

Näre motsvarande kartläggningar har gjorts tidigare, har det visat sig att många kommuner inte har undersökt klimatrelaterade risker. Den senaste undersökningen, som genomfördes 2017, visade dock på en svagt positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete.

– Vi hoppas att många kommuner deltar även i årets undersökning. Det är ett viktigt bidrag till ökad kunskap om kommunernas arbete med klimatanpassning, säger Anna Rudérus på Svensk Försäkring.