Etikett: Jaan kolk

PTK och KFO tecknar nytt femårigt tjänstepensionsavtal

PTK meddelar i dag att man har kommit överens med KFO om förändringar i pensionsavtalet. Avtalet gäller från och med den 1 januari 2019, och avtalsperioden är på fem år.

Enligt PTK innebär det nya pensionsavtalet att många av PTK-förbundens medlemmar får en förstärkt pension. Avsättningen till den kompletterande ålderspensionen höjs från 2 procent till 2,1, och familjeskyddet finansieras av arbetsgivaren. Avtalet kommer samtidigt bli enklare att administrera för KFO:s medlemsföretag.

Folksam blir försäkringsgivare för den nya formen av KTPK-egenpension.

– Förhandlingarna med KFO har förts i en konstruktiv anda och vi är nöjda med utfallet som gagnar både PTK-förbundens medlemmar och KFO:s medlemsföretag, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk i en presskommentar.

PTK:s och KFO:s pensionsavtal innebär att den som är född 1981 eller senare omfattas av ITP 1. För dem som är födda 1980 eller tidigare gäller pensionsplanen KTP 2 som i huvudsak motsvarar ITP 2. De förändringar som PTK och KFO nu har kommit överens berör KTP 2 och den kompletterande avgiftsbestämda delen av pension, som benämns som ITPK i ITP 2 och som KTPK i KTP 2.

De avtalsområden som omfattas av det nya avtalet är främst industri- och tjänsteföretag, fristående skolor, förskolor och fritidshem, verksamheter inom hälsa, vård och omsorg samt ideella organisationer.

KFO förlänger pensions- och omställningsavtalet med PTK

KFO har tidigare sagt upp pensions- och omställningsavtalet med PTK till årsskiftet. Nu förlängs avtalen så länge förhandlingar pågår. 

Den kooperativa arbetsgivarorganisationen KFO diskuterar sedan i våras möjligheten till ett nytt pensionsavtal med LO, PTK och fristående tjänstemannaförbund. 

Bakgrunden är bland annat att man önskar få till avtal som gemensamma för samtliga anställda. På så vis blir kollektivet större och det går att få lägre kostnader för olika försäkringslösningar. Samtidigt blir det enklare administration för KFO:s medlemsföretag, bland annat för att man bara behöver ha kontakt med en enda valcentral, menar KFO. 

Tidigare i år sade KFO upp pensions- och omställningsavtalet med PTK till årsskiftet.

Men nu har KFO beslutat att avtalet ska fortsätta att gälla även efter årsskiftet, och så länge som förhandlingar pågår mellan parterna.

– KFO ser att förhandlingarna förs i en konstruktiv anda men att det behövs mer tid innan en lösning kan förhandlas fram. Medan förhandlingarna pågår är det viktigt att KFO:s medlemmar kan ge tydliga besked till sina anställda att deras tjänstepension och försäkringsskydd fortsätter att gälla precis som tidigare även efter årsskiftet, skriver KFO på sin hemsida.

– Genom prolongeringen av de nuvarande avtalen har skapats en positiv grund för det fortsatta förhandlingsarbetet. För PTK har det varit viktigt att de anställdas villkor gällande pension, andra avtalsförsäkringar och omställning säkerställts, säger PTK:s förhandlingsledare Jaan Kolk i en kommentar från PTK.