Etikett: Jaan Köll

If: 16 procent kan inte bo kvar om partnern avlider

Om partnern hastigt skulle gå bort blir det svårt att bo kvar i nuvarande bostad. Det säger 16 procent av de som svarat på en undersökning utförd på uppdrag av If. 

Ytterligare 21 procent svarade i undersökning att de inte visste om de skulle kunna bo kvar, eller att de inte tänkt på det.

— Med stora skulder och höga levnadskostnader är svenska familjer i dagens läge mer beroende av att inkomsterna trillar in varje månad som vanligt. Det är inte alla familjer som har utrymme i månadskalkylen för en plötslig förändring av sin livssituation. Kanske ännu mindre så om vi framöver får ett scenario där räntorna börjar klättra, säger Jaan Köll ansvarig för personförsäkringar på If, i en presskommentar.

— Döden är förstås ingenting man vill tänka på. Men man kan alltid fråga sig: skulle min familj klara sig utan min inkomst? Skulle jag klara alla våra månatliga omkostnader på egen hand? Även om vi alla har vårt eget sätt att hantera den här typen av händelser är vår erfarenhet är att de efterlevande oftast önskar bo kvar i bostaden för att inte behöva ryckas upp från trygghet och vänner i en svår tid, avslutar Jaan Köll.

Undersökningen genomfördes av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov på uppdrag av försäkringsbolaget If. Under perioden 10 oktober–22 oktober 2018 har 3 518 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre.

De tillfrågade fick frågan: ”Tror du att du ur ett ekonomiskt perspektiv skulle kunna bo kvar i din nuvarande bostad om din partner hastigt gick bort?”, under förutsättning att de inte bodde ensamma eller hos föräldrar. Så här svarade personerna i undersökningen:

  • Ja, vi har inga bolån, 26%
  • Ja, vi har efterlevandeskydd via banken, 14%
  • Ja, vi har privat livförsäkring, 16%
  • Ja, av andra skäl, 25%
  • Nej, jag skulle inte kunna bo kvar, 16%
  • Jag vet inte, 14%
  • Jag har inte tänkt på det, 7%

Flera svar var möjliga, därför är summan av svaren över 100 procent.