Etikett: Jan karlsson

”Skandia har ingen master plan att ta över alla pensionskassor”

Under nästa år, när Finansinspektionens godkännande finns på plats, väntas Skandia ta över hela beståndet och all verksamhet i AI Pension. Skandias chef för kollektivavtalad pension Jan Karlsson säger till Sak & Liv att man är öppen för fler samarbeten med pensionskassor, men att det inte finns någon ”master plan” att ta över allt. 

Grattis Jan Karlsson till en spännande affär! Vad kan du säga om hur förhandlingarna har gått med AI Pension?

– Det har varit väldigt positiva och bra diskussioner. Det känns som att vi är väldigt nöjda på båda håll. Vi är nöjda med att få in den här typen av bestånd, och AI Pension är nöjda med att ha hittat en långsiktig lösning. Vi känner nog båda att det här kommer att bli väldigt bra.

Hur kommer AI Pensions företagskunder och deras anställda att påverkas av att få Skandia som försäkringsgivare i stället för AI Pension?

– Meningen är att inte de ska påverkas alls. Vi behåller varumärket AI Pension. Det är sagt att det ska vara samma avgiftsnivåer som i dag, eller lägre. Sedan får de försäkrade tillgång till förmånliga bolån, erbjudanden på hälsoområdet och möjlighet att teckna andra försäkringar.

Ni har inte sockrat affären med högre pension till de anställda eller så?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi är ju ett ömsesidigt bolag, och då kan vi inte göra så. Vi måste tänka på våra kunder.

Hur påverkas personalen i AI Pension av affären?

– I och med att det är en beståndsöverlåtelse följer personalen med. AI Pensions VD kommer däremot inte att följa med till oss i affären.

Vad är skälet till att den här affären var intressant för Skandia?

– AI Pensions kundstruktur matchar oss bra. AI Pension har ett bestånd av akademiker – ingenjörer och arkitekter – och många mindre företag som kunder. Det matchar Skandia väldigt väl. 

– Sedan är det intressant för oss eftersom handlar om kollektivavtalad pension. Det blir en delvis ny situation för oss att vara den försäkringsgivare som föreskrivs i kollektivavtalet, även om redan vi i dag ansvarar för riskförsäkringarna i FTP-avtalet. 

Vilket intresse har Skandia av att genomföra motsvarande affär även med andra pensionskassor? Det ligger ju till exempel nära till hands att tänka på bolag som PP Pension eller SH Pension. 

– Vi har ingen master plan att ta över allt, och fungera som ett ”konsolideringsbolag”. Det finns inga sådana planer. Men självfallet har vi möjlighet att gå in i olika typer av samarbeten. 

 – Vi har ju ett bolag i Skandiakoncernen – Skandikon – som hanterar förmånsbaserad pension och där vi redan har oberoende uppdrag från SPP och SPV. Där kan vi tillhandahålla olika stödtjänster såsom systemstöd, administration på olika nivåer m.m. Om det finns ett intresse kan vi hjälpa till. Det beror helt och hållet på vilken fas man är i, säger Jan Karlsson.

Skandia i nytt vårdavtal med GHP Speciality Care i Göteborg

Skandia har slutit ett nytt avtal med vårdföretaget GHP Speciality Care, som innebär att det nuvarande samarbetet i Stockholm expanderas till Göteborg. 

Det samarbete man har haft hittills gäller rygg-, höft-, nack- och axelskador för försäkringskunder i Stockholm. Fokus ligger på att säkerställa och hålla ihop vårdkedjan för kunderna.

De kliniker som kommer att omfattas av det nya samarbetet är GHP Spine Center och GHP Ortho Center. Samarbetsavtalet i Göteborg bygger på ett tydligare fokus på kvalitetsutfallet av vården, det vill säga hur stor nytta vården har gett för kunden:

– Vi vill att våra kunder ska få rätt vård, det vill säga den vård de verkligen behöver, varken mer eller mindre. Den lösning som vi nu tagit fram tillsammans med GHP i Göteborg bygger på kvalité istället för kvantitet, säger Jan Karlsson, chef för Risk & Hälsa på Skandia, i en kommentar i ett pressmeddelande på torsdagen.

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker i Norden. Under 2016 hade GHP en omsättning på 955 (820) miljoner kronor och redovisade ett resultat på 56 (29) miljoner kronor. 

Lars Carlsson utsedd till ny VD för Skandikon

Lars Carlsson har utsetts till ny VD för Skandikon. Han kommer närmast från uppdraget som ansvarig aktuarie i Försäkringsbranschens Pensionskassa, som administreras av Skandikon. 

Lars Carlsson har fungerat som tf VD under mars, och är från den 1 april ordinarie VD. Han har därmed lämnat uppdraget som aktuarie i FPK.  

Den tidigare VD:n Jan Karlsson har återgått till att vara chef för Risk & Hälsa i Skandia, samt ansvarig för kryssval. Han tillträder också som styrelseordförande för Skandikon. 

Skandikon arbetar med outsourcing inom pensionsadministration och stiftelseförvaltning. 

Skandikon är det gemensamma varumärket för Skandikon Administration AB, Skandikon Pensionsadministration AB och Svensk Pensionsadministration KB. De båda förstnämnda är dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt medan det sistnämnda ägs av Skandikon tillsammans med Försäkringsbranschens Pensionskassa.

Trots att Skandikon är dotterbolag i Skandiakoncernen, beskriver man sig som en oberoende tjänsteleverantör. Detta med tanke på att man inte har någon egen kapitalförvaltningstjänst utan arbetar med flera olika kapitalförvaltare och försäkringsbolag.