Etikett: Jenny Nilsson

RoboCert är här! InsureSec lanserar checklista för rådgivningsrobotar

InsureSec meddelade under måndagen att man lanserar en checklista för digital robotrådgivning, RoboCert.

Avsikten är att att checklistan ska kunna användas av försäkringsdistributörer som överväger försäkringsrådgivning med digital robot.

Enligt Insuresec är checklistan utformad för att göra det lätt att kontrollera att grundläggande krav i lagar, förordningar, föreskrifter och InsureSecs regelverk uppfylls.

— Med RoboCert ger vi de försäkringsdistributörer som vill börja med digital robotrådgivning en checklista som ger dem en överblick över de grundläggande krav som ställs på en sådan verksamhet. Det ska helt enkelt vara lätt att göra rätt! RoboCert utgör ett viktigt led i InsureSecs arbete att förenkla processen för de branschverksamma försäkringsdistributörerna när de ytterligare vill utveckla sin verksamhet, säger InsureSecs VD Jenny Nilsson i en presskommentar.

RoboCert finns tillgängligt hos InsureSec från den 12 februari.

Justitierådet Johnny Herre ny ordförande i Discplinnämnden

InsureSecs styrelse meddelade under måndagen att man har utsett Johnny Herre till ny ordförande för Disciplinnämnden för försäkringsdistribution. Johnny Herre är ledamot av Högsta domstolen sedan år 2010 och tillträder som ordförande i nämnden i januari 2019.

Att vi nu får Johnny Herre som ordförande för Disciplinnämnden är mycket glädjande och ett erkännande av den ställning som Disciplinnämnden kommit att inta på marknaden, säger Insuresecs VD Jenny Nilsson i en kommentar.

Johnny Herre ersätter Per Johan Eckerberg som har varit ordförande för Disciplinnämnden de senaste sex åren. Han har nu meddelat att han inte ställer upp till omval.

Styrelsen är mycket tacksamma över det betydelsefulla arbete som Per Johan lagt ner under de senaste sex åren och har därför utsett Per Johan till hedersordförande i Disciplinnämnden för hans särskilt förtjänstfulla insatser, säger Gunnar Hökmark, styrelseordförande i Insuresec, i sin presskommentar.

Johnny Herre var mellan 1999 och 2020 professor i rättsvetenskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Han är i övrigt bland annat ordförande i den svenska referensgruppen för handelsrätt i ICC och ordförande i Stiftelsen Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning och har skrivit en rad artiklar och böcker i främst förmögenhetsrättsliga ämnen.