Etikett: Jenny petersson

Moderat riksdagsfråga om oförsäkrade läkemedel

Vad tänker socialförsäkringsminister Annika Strandhäll göra för att komma till rätta med problemet att patienter får oförsäkrade läkemedel utan information om detta? Den frågan ställer moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson i riksdagen. 

Läkemedelsförsäkringen är ett frivilligt åtagande från läkemedelsbolagen. Patienter som i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av en läkemedelsbiverkan kan genom läkemedelsförsäkringen få ersättning för personskada.

Enligt frågeställaren är det en viktig fråga att det säljs läkemedel som saknar läkemedelsförsäkring på apoteken, och att ett antal patienter varje år skadas av dessa läkemedel.

– Detta är en fråga som är viktig ur patientsäkerhetssynpunkt samtidigt som det inte skulle medföra några stora kostnader för att komma till rätta med att information om huruvida läkemedlet är försäkrat eller oförsäkrat når patienten, skriver Jenny Petersson i sin riksdagsfråga.

Jenny Petersson skriver att skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga.

– Rimligtvis borde patienten ha möjlighet att kunna välja ett annat utbytbart försäkrat läkemedel inom förmånen.  Men i dag finns ingen informationsskyldighet som skyddar och stärker patientens konsumentmakt, heter det i riksdagsfrågan.

Frågan har varit upp tidigare i riksdagen, så väl frågeställaren Jenny Petersson som liberalen Barbro Westerholm har tagit upp ämnet till diskussion. 

Här kan du ta del av hela riksdagsfrågan. 

Riksdagsledamot kräver besked om oförsäkrade läkemedel

Vad gör regeringen för att komma till rätta med att patienter får oförsäkrade läkemedel utan att informeras om detta? Det undrar den moderata riksdagsledamoten Jenny Petersson i en riksdagsfråga riktad till socialminister Annika Strandhäll. 

Läkemedelsförsäkringen infördes 1978 genom en frivillig överenskommelse mellan läkemedelsbolagen. Försäkringen innebär att patienter som skadas av läkemedel kan få pengar direkt ur försäkringen istället för att behöva vända sig till domstol. Försäkringen omfattar dock inte alla läkemedel, uppskattningsvis 1 procent av de läkemedel som säljs i Sverige står utanför läkemedelsförsäkringen.

Jenny Petersson skriver i sin riksdagsfråga att skyddet vid läkemedelsskada är en viktig patientsäkerhetsfråga: 

– Det kan bli en dyster överraskning för en patient som går in på ett apotek med ett recept på ett läkemedel som omfattas av läkemedelsförsäkringen och kommer ut med ett som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen och som inte vet om detta och inte har informerats om risker och möjliga konsekvenser, skriver hon.

Frågan om informationen till patienter om läkemedelsförsäkringen sågs över i en statlig utredning för fyra år sedan, men sedan dess har inget hänt, påpekar Jenny Petersson i sin riksdagsfråga.