Etikett: Johan Agerman

Fanny Wallér: Styrelse och VD var oense om LFAB:s framtid

Styrelse och VD kunde inte enas om synen på hur LFAB:s verksamhet skulle drivas framåt. Resultatet blev istället en överenskommelse om att VD skulle sluta, säger LFAB:s kommunikationsdirektör Fanny Wallér till Sak & Liv. 

Historiskt sett har det förekommit att en externt rekryterad LFAB-VD har haft låg förståelse för Länsförsäkringsgruppens karaktär och fått sparken för att ha förespråkat en mer renodlad koncernstruktur istället för dagens federativa organisation.

Enligt Fanny Wallér, kommunikationsdirektör på LFAB, finns dock inga sådana komponenter när det gäller bakgrunden till att Johan Agerman får sluta som LFAB-VD.

– Nej, det finns ingen oenighet kring den typen av frågeställningar.

Kan du säga något om på vilket sätt styrelsen och Johan Agerman har haft olika syn på bolaget?

– Johan har på ett förtjänstfullt sätt har genomfört ett bra arbete med planeringen för LFAB. Men när man nu tittar framåt är man inte eniga om hur verksamheten ska drivas i framtiden.

Går det att berätta mer i detalj på vilka punkter man inte har varit eniga?

– Nej, vi går inte ut med mer detaljinformation än så.

Johan Agerman har varit ordförande i ett antal av LFAB:s dotterbolag. Där efterträds han nu av tf VD Sören Westin.

– Att Sören Westin går in omedelbart i dotterbolagsstyrelserna bidrar till att skapa lugn och att vi ska kunna upprätthålla det tempo vi behöver, säger Fanny Wallér. 

Johan Agerman lämnar Länsförsäkringar efter oenighet

Länsförsäkringar meddelar i dag Johan Agerman nu lämnar sin post med omedelbar verkan. Bakgrunden är att Johan Agerman styrelsen för Länsförsäkringar AB har olika syn på hur Länsförsäkringar AB ska drivas

Tills vidare utses Sören Westin, tidigare vice VD, till tillförordnad VD för Länsförsäkringar AB.

Sören Westin kommer även att efterträda Johan Agerman som ordförande i vissa av Länsförsäkringar AB:s dotterbolag, däribland Länsförsäkringar Bank AB. 

En rekryteringsprocess inleds omgående för att hitta en efterträdare till Johan Agerman. 

– Jag vill tacka Johan Agerman för det arbete som genomförts, säger Jan Fock, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB, i ett pressmeddelande i dag på morgonen.

Länsförsäkringar lämnar eget yttrande om vårdförsäkringsskatt

Länsförsäkringar har valt att lämna ett eget remissyttrande på förslaget om att införa skatt på arbetsgivarbetald sjukvårdsförsäkring. 

Länsförsäkringar betonar att man ställer sig bakom yttrandet från Svensk Försäkring, och att det egna yttrandet är att betrakta som ett komplement. 

I sitt yttrande trycker Länsförsäkringar på några aspekter av kritiken mot skatten. Bland annat lyfter man fram att stöd för hälsoarbete bör uppmuntras och inte motverkas, att vårdförsäkringarna är väl spridda mellan olika branscher och inkomstlägen och att man bör se det som något positivt att vården tillförs mer resurser. 

Remissvaret är undertecknat av LFAB:s VD Johan Agerman, LFAB:s styrelseordförande Jan Fock och Caesar Åfors som är ordförande i Länsförsäkringar Sörmland och styrelseledamot i LFAB. 

Här kan du läsa hela remissyttrandet från Länsförsäkringar. 

Sven Eggefalk ny VD för Länsförsäkringar Bank

Sven Eggefalk – i dag vd i Länsförsäkringar Östgöta – tillträder den 3 april som ny VD för Länsförsäkringar Bank AB. 

Sven Eggefalk kommer även att ingå i Länsförsäkringar ABs koncernledning.

– Jag är mycket glad att vi har rekryterat Sven Eggefalk som vd för Länsförsäkringars Bank AB. Banken är en viktig och växande affärsverksamhet inom Länsförsäkringar och Sven har en gedigen erfarenhet av både bankverksamhet och vår federation, säger Johan Agerman, styrelseordförande Länsförsäkringar Bank AB, koncernchef och VD för Länsförsäkringar AB, i en presskommentar. 

Länsförsäkringsbolagens combined ratio sjönk till 94%

Under tredje kvartalet sjönk Länsförsäkringsbolagens combined ratio till 94 procent, jämfört med 97 procent tredje kvartalet 2016, framgår det av Länsförsäkringars resultatsammanställning som presenterades under fredagen.

Skadeförsäkringspremier för egen räkning steg under kvartalet till 6 447 (6 157) miljoner kronor. 

Försäkringsrörelseresultatet i gruppens skadeförsäkringsbolag ökade under kvartalet till 499 (349) miljoner kronor. 

För årets nio första månader uppgick sakrörelsens rörelseresultat till 6 193 (3 654) miljoner kronor.  

– Länsförsäkringsgruppen fortsätter att rapportera ett mycket starkt resultat. Sakförsäkringsverksamhetens rörelseresultat ökade till 6,2 Mdkr, med en fortsatt god premietillväxt på nära 6 procent och en totalkostnadsprocent på 94. Glädjande är att även våra relativt nya produkter som ger ekonomisk trygghet för kunder i olika livssituationer – såsom Bo Kvar och barnförsäkring – har fått ett positivt mottagande på marknaden under 2017, säger LFAB:s VD Johan Agerman bland annat i sin kommentar.

Läs mer om resultatet i Länsförsäkringsgruppen här! 

Krympande premieinkomster för Länsförsäkringar Liv

Under första kvartalet 2017 ökade rörelseresultatet i Länsförsäkringar Liv drastiskt, från –1 082 Mkr under första kvartalet år 2016 till 1 025 Mkr under samma tid i år. Det framgår av Länsförsäkringsgruppens delårsöversikt jan–mars 2017.

Premieinkomsten, däremot, sjönk ner till en så låg nivå att den inte ens täckte utbetalningar och kapitalflyttar från bolaget. Under första kvartalet 2017 var premieinkomsten 412 Mkr. Det är visserligen bara marginellt lägre än premieinkomsten under samma tid året innan, som var 420 Mkr. Men om man jämför några är tillbaka är det ett rejält ras. Under första kvartalet 2012, direkt efter det att Länsförsäkringar stängt tradlivförvaltningen för nyteckning, var premieinkomsten 1 355 Mkr.

Länsförsäkringar Fondlivs premieinkomst ökade till 2 462 Mkr, från 2 297 Mkr under första kvartalet under 2016, vilket är ungefär på samma nivå som tidigare år. Provisionsintäkterna ökade till 388 (343) Mkr. Rörelseresultatet ökade till 136 (118) Mkr.

I delårsöversikten förklaras det goda resultatet i Länsförsäkringar Liv med positiv kapitalavkastning, villkorsändringar till Nya Trad som fortsatte att stärka resultatet genom minskade försäkringstekniska avsättningar, och ett positivt operativt resultat. Det dåliga resultatet samma tid 2016 berodde delvis på de då fallande räntorna.

Johan Agerman, VD för Länsförsäkringar AB, nämner inte Länsförsäkringar Liv i sin kommentar till delårsöversikten, men säger så här om Länsförsäkringar Fondliv:

”Fondförsäkringsverksamhetens förvaltade kapital ökade till 120 Mdkr, främst genom en god värdeutveckling men även ett stabilt premieinflöde. Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt fondsortiment och under kvartalet lanserades ett tiotal nya fonder från flera olika fondbolag i ett nytt utökat fondutbud.”